VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR – NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA

Sitemizde daha önce yayınlamış olduğumuz bir yazımızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) İkinci Kısım/İkinci Bölüm’ünde yer alan ve 86 ila 93. maddeleri arasında düzenlenen vücut dokunulmazlığına karşı suçların listesini paylaşmış, kasten yaralama suçundan bahsetmiştik. (İlgili yazımız için lütfen bakınız…) Bu yazımızda neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan bahsedeceğiz.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, TCK’nın 87. maddesinde düzenlenmiştir.

Kasten yaralama fiilinin, aşağıda belirtilen sonuçlara yol açması halinde, TCK’nın 86. maddesinde öngörülen cezaların iki kat artırılması söz konusu olacaktır. Bu hallerde verilecek olan ceza, TCK md. 86/1’e giren hallerde üç yıldan, TCK md. 86/3’e giren hallerde beş yıldan az olamaz. Mağdurun;

– İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesi,

– Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi,

– Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolması,

– Yüzünün sürekli değişikliği,

– Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesi.

Kasten yaralama, vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olmuşsa, TCK m. 86’da öngörülen cezalar, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır. Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, TCK md. 86/1’e giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar TCK md. 86/3’e giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir