UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR

Uzlaştırma sürecine ilişkin genel bilgilendirici yazımız için (Tıklayınız..) 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 253. maddesinde düzenlenen uzlaştırmaya tabi suçların listesi aşağıdaki gibidir:

– Kasten yaralama suçu (TCK md. 86 (3. fıkra hariç)) (Lütfen bakınız…)

– Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK md. 88)

– Taksirle yaralama suçu (TCK md. 89) (Lütfen bkz…)

– Tehdit suçu (TCK md. 106) (Lütfen bkz..)

– Konut dokunulmazlığını ihlal suçu (TCK md. 116) (Lütfen bkz…)

– İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu (TCK md. 117/1) (Lütfen bkz…)

– Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (TCK md. 123) (Lütfen bkz…)

– Hakaret suçu (TCK md. 125 (3-a fıkrası hariç)) (Lütfen bkz…)

– Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret suçu (TCK md. 129) (Lütfen bkz…)

– Kişinin hatırasına hakaret suçu (TCK md. 130)

– Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (TCK md. 132) (Lütfen bkz…)

– Kişiler arasındaki konuşmaların dinlemesi ve kayda alınması suçu (TCK md. 133) (Lütfen bkz…)

– Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (TCK md. 134) (Lütfen bkz…)

– Hırsızlık suçu (TCK md. 141, 144) (Lütfen bkz…)

– Kullanma hırsızlığı suçu (TCK md. 146 (2. cümle hariç))

– Alacağın tahsili maksadıyla cebir ve tehdit kullanılması suçu (TCK md. 150)

– Mala zarar verme suçu (TCK md. 151) (Lütfen bkz…)

– Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (TCK md.154/1) (Lütfen bkz…)

– Güveni kötüye kullanma suçu (TCK md.155/1)

– Bedelsiz senedi kullanma suçu (TCK md. 156) (Lütfen bkz…)

– Dolandırıcılık suçu (TCK md. 157) (Lütfen bkz…)

– Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenen dolandırıcılık suçu (TCK md. 159)

– Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (TCK md. 160)

– Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı  konutta  beraber  yaşamakta  olan  amca,  dayı,  hala,  teyze,  yeğen veya  ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak  işlenen Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen suçlar (yağma ve nitelikli yağma suçları hariç) (TCK md. 167)

– Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (TCK md. 209/1) (Lütfen bkz…)

– Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali suçu (TCK md. 233/1) (Lütfen bkz…)

– Çocuğun alıkonulması suçu (TCK md. 234/3)

– Ticari sır,  bankacılık  sırrı  veya müşteri  sırrı  niteliğindeki  bilgi veya belgelerin açıklanması suçu (TCK md. 239/1, 239/2, 239/3) (Lütfen bkz…)

– Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret suçu (TCK md. 341)

– Yabancı devlet temsilcilerine karşı işlenen suçlar (TCK md. 342)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir