CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (I)

cinsel saldırı ile ilgili görsel sonucu5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“Kanun” ya da “TCK”) “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olmak üzere dört farklı suç tipi düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan bir olan cinsel taciz suçuna ilişkin yazılarımız için (Bkz…)

Cinsel Saldırı (TCK m. 102)

Cinsel istekleri tatmin etmek amacıyla yapılan cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunumazlığının bedensel temas suretiyle ihlal edilmesi cinsel saldırı olarak tanımlanmaktadır. Cinsel saldırı suçunu işleyen kişi, mağdurun şikayeti üzerine 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Gerçekleştirilen cinsel davranışlar cinsel saldırı suçuna vücut vermemişse ve sarkıntılık düzeyinde kalmışsa, cinsel saldırı suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli hali söz konusudur ve bu durumda fail 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılır. Cinsel saldırı ve sarkıntılık fiilleri arasındaki ayrımın ölçütü, cinsel davranışın süresi ve sürekliliğidir. Sarkıntılık, yine bedensel temas suretiyle gerçekleştirilebilecek bir fiil olmakla birlikte ani, anlık hareketlerle yapılır (mağduru öpmek, dokunmak vb.)

Cinsel saldırı fiilinin mağdurun vücuduna organ veya başka bir cisim sokulması yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda suçun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hali söz konusudur ve bu durumda faile verilecek hapis cezası 12 yıldan az olamaz. Bunun dışında, suçun aşağıdaki hallerde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılmaktadır:

– Suçun kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı işlenmesi,

– Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi,

– Üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımları ya da üvey anne/baba/kardeş ve evlatlık ilişkisi içinde bulunan kişilere karşı işlenmesi,

– Silahla veya birden fazla kişi tarafından işlenmesi,

– İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi.

Cinsel saldırıda bulunmak amacıyla başvurulan cebir ve şiddetin aynı zamanda kasten yaralama suçuna vücut vermesi durumunda fail, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin olarak da cezalandırılır.

Suçun işlenmesi sonucunda mağdur bitkisel hayata girmiş veya ölmüşse, fail müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuyla ilgili yazımız için (Bkz…)

Çocuğun cinsel istismarına ilişkin yazımız için (Bkz…)

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir