VERGİ ZİYAI SUÇU

Vergi suçları açısından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (“VUK”)  mali nitelikte vergi suçları ve ceza hukuku anlamında vergi suçları olarak ikili bir ayrıma gidilmiştir.

Vergi ziyaı suçu, vergilendirme işlemini yürüten idare tarafından hükmedilen parasal cezalar uygulanması bakımından mali nitelikte vergi suçlarından sayılmaktadır. Ancak bu suç, vergi ziyaına belirli bir takım fillerle neden olunması durumunda hürriyeti bağlayıcı cezalar da gündeme gelebildiği için, ceza hukuku anlamında suç kavramına yaklaşmaktadır. Bu fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi, aynı zamanda vergi kaçakçılığı suçunu oluşturacaktır. Vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin için yazımız için; (Bkz…)

VUK madde 341’de yer verilen düzenlemeye göre vergi ziyaı suçu, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi ya da şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunması yoluyla işlenebilmektedir. Suçun vücut bulabilmesi için bu fiillerin verginin zamanında tahakkuk ettirilememesine veya eksik taahhuk ettirilmesine ya da tahakkuk ettirilen verginin haksız yere geri verilmesine neden olunması gerekmektedir. Verginin daha sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması ya da haksız iadenin geri alınması cezanın uygulanmasına engel değildir.

Vergi ziyaı cezası; yukarıda bahsedilen fiiller yoluyla vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında kesilir. Ancak vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiiller yoluyla vergi ziyaına sebebiyet verilirse, bu ceza üç kat olarak uygulanabilecektir.

Mali nitelikte vergi suçlarından olan genel usulsüzlük suçuna ilişkin yazımız için (Bkz….), (Bkz….). Özel usulsüzlük suçlarına ilişkin yazımız için (Bkz…)

                                                                                                                            Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir