BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA ESER SAHİPLİĞİNDEN DOĞAN MANEVİ HAKLAR

computer science ile ilgili görsel sonucuBir önceki yazımızda bilgisayarlar programlarının hukuken korunmasına ilişkin genel bir bilgilendirme yapmıştık (Bkz….). Bu yazımızda ise eser sahiplerinin bilgisayar programlarına ilişkin fikri haklarından bahsedeceğiz.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK) “…her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları…” ilim ve edebiyat eserleri arasında sayılmıştır. Bu doğrultuda bilgisayar programı eser sahibinin fikri ve zihni bir çaba sonucunda ortaya koyduğu fikri bir ürün sayılmakta ve eser sahibine birtakım fikri haklar sağlamaktadır. Bu fikri haklar FSEK’te manevi ve mali haklar olarak iki farklı ayrımda düzenlenmiştir.

Bu yazımızın konusu olan eser sahibinin manevi hakları, FSEK’te umuma arz salahiyeti (m. 14), adın belirtilmesi salahiyeti (m. 15) ve eserde değişiklik yapılmasını men etmek (m. 16) olarak sayılmıştır.

1) Kamuya sunma hakkı: Kamuya sunma hakkı FSEK madde 14’te “umuma arz salahiyeti” olarak düzenlenmiştir. Maddeye göre, bir eserin kamuya sunulması, yayımlanma zamanı ve şekli eser sahibi tarafından belirlenir ve tümü veya önemli bir kısmı kamuya sunulmamış bir eserin içeriği hakkında ancak eser sahibi bilgi verebilir.

2) Eser sahibi olarak tanıtılma hakkı: Eser sahibinin, ürettiği bilgisayar programını kamuya kendi ismiyle, bir rumuz ya da takma isimle veya isimsiz olarak sunma hakkı vardır. Böyle bir durumda, eser sahibi olarak tanıtılan kişi aksi ispat edilinceye kadar o eserin sahibi sayılır.

3) Programda değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı: Eser üzerinde değişiklik yapılmasıyla eser, sahibinin hususiyetini kaybedeceği için program üzerinde değişiklik yapılmasına izin verme veya yasaklama hakkı, eser sahibine tanınmıştır. Böylece eser sahibi programın bütünlüğünün korunması üzerinde inisiyatif sahibi olmaktadır.

Eser sahibinin FSEK’te bahsi geçen mali haklarına ilişkin yazımız için; (Bkz….)

                                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir