HANGİ TİCARİ DAVALAR ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDADIR?

arabuluculuk ile ilgili görsel sonucu6.12.2018 tarihinde kabul edilen 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Talebin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’la birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen 5/A maddesiyle, arabuluculuğun ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuğa ilişkin genel bilgilendirme yaptığımız yazımız için; lütfen bakınız (Bkz…). Hangi davaların zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu da TTK’nın 5/A maddesiyle atıf yapılan 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilmiştir. Buna göre, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerine ek olarak, aşağıda sayılan kanun, mevzuat ve maddelerde öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları da ticari dava sayılmakta ve zorunlu arabuluculuğa tabi olmaktadır:

– Türk Ticaret Kanunu,

– Türk Medenî Kanunu’nun rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ila 969. maddeleri,

– Türk Borçlar Kanunu’nun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203., rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447., yayın sözleşmesine dair 487 ila 501., kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ila 519., komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ila 545., ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ila 554., havale hakkındaki 555 ila 560., saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ila 580. maddeleri,

– Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuat,

– Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümler,

– Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemeler,

– Kooperatifler Kanunu,

– Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesi,

– İcra ve İflas Kanunu’nun 154 ve devamındaki maddeleri (iflasa ilişkin davalar),

– Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesi.

Yukarıda sayılan ticari davaların zorunlu arabuluculuğa tabi olması için uyuşmazlık, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olmalıdır. Arabulucuya başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna, büronun bulunmadığı yerde ise görevli yazı işleri müdürlüklerine yapılabilmektedir.

                                                                                                                             Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir