HAKSIZ YERE HAPİS YATMA BEDELİNİ KİMLER TALEP EDEMEZ? (III)

hapis ile ilgili görsel sonucuHaksız yere hapis yatma bedelini kimler talep edebilir adlı yazımızda tazminat isteyebilecek kişileri ayrıntılarıyla incelemiştik (Bknz…). Aynı zamanda haksız yere hapis yatma bedelinin hangi koşullarda istenebileceğine de şu yazımızda (Bknz…) yer vermiştik. Bugünkü yazımızda ise tazminat isteyemeyecek olan kişileri ele alacağız.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (“CMK”) 141-144. maddelerinde haksız tutuklama nedeniyle tazminat davalarına yer verilmiştir. Tazminat isteyemeyecek olan kişiler ise CMK’nın 144. maddesinde tek tek açıklanmıştır. Şöyle ki: Tazminat isteyemeyecek kişiler “(1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden aşağıda belirtilenler tazminat isteyemezler: a) Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler. b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler. c) Genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası ertelenen veya düşürülenler. d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler. e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar.”

İlgili Yargıtay kararından örnek vermek gerekirse; “… Gözaltına alındığı ve tutuklandığı tarihte avukat olan davacının, mesleğini yapmamaktan dolayı gerçek zararının saptanabilmesi için; tutmakla yükümlü bulunduğu defterlerinin ve vergi kayıtlarının uzman bir bilirkişi aracılığıyla incelenip, kazanılmış hakkı da gözetilerek maddi tazminatın belirlenmesi gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır…” (Yargıtay 9.Ceza Dairesi. Esas No: 07.03.2002-275, Karar No:2002-244)”

                                                                                                                                  Hukuk Desteği

 

 

 

 

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir