HEKİM HAKLARI

pratisyen-doktor-maaslari

Hekimlerin, mesleklerinin doğasına uygun olarak çeşitli kanun, yönetmelik ve bildirgelerde tanınmış birtakım hakları bulunmaktadır. Bu haklar esas olarak hekimlerin mesleklerini güvenli ve doğru bir biçimde icra etmelerini amaçlar. Söz konusu hakları sayacak olursak:

 • Hekim, yeterli mesleki eğitimi alma ve sürekli mesleki gelişim hakkına sahiptir. Teknolojinin gelişmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla hekimlerin hastalarına daha faydalı olabilmeleri bakımından kendilerini ortaya çıkan yeni tedavi metodlarına uyumlu ve hakim hale getirmeleri gerekmektedir ve bu imkanların sağlanmasını istemek hakları arasındadır.
 • Yukarıdaki hakla bağlantılı olarak hekimin, hastayı tedavi edebilmek adına yeterli ve gerekli donanıma sahip olma hakkı bulunur.
 • Acil müdahale gerektiren durumlar dışında, özellikle hasta ve hekim arasında güven ilişkisinin zedelendiği hallerde, hekim hastasını reddetme hakkına sahiptir.
 • Hekimin yeterli ücret alma hakkı bulunur.
 • Hekim; hasta yakınlarından, yöneticilerinden ve diğer üçüncü kişilerden baskı görmeksizin mesleğini serbestçe icra etme hakkına sahiptir.
 • Hekim, çalıştığı sağlık kurumunda düzenlenen yönetimsel kararlara dahil olarak fikir beyan etme hakkına sahiptir.
 • Hekim hastasının durumuyla alakalı hususlarda diğer hekimlerle konsültasyon yapma hakkına sahiptir.
 • Hekim, hastası için uygun gördüğü tedavi yöntemini seçebilir.
 • Hekim, kendi sağlığını koruma hakkına sahiptir.
 • Hekim, hastalarına gereken zamanı ayırma ve hastalarına iyileşme garantisi vermeme hakkına sahiptir.
 • Hekim, mesleği gereği hastası hakkında öğrendiği bilgiler nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkına sahiptir. Ancak, hastanın muvafakati varsa tanıklıktan çekinemeyecektir.

                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “HEKİM HAKLARI”

 1. Tip fakültesinde görev yapan (eğitim amacli ) asistan hekimlerin ihraç olduktan sonra eğitim hakkinin engellenemez oluşundan kaynaklı olarak kamu görevinden ihraç edildiği halde herhangi bir ücret talep etmeden eğitim hakkını talep etme durumu nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir