HIRSIZLIK SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER

headlineHırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 141. maddesinde Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Hırsızlık suçunun çok farklı şekillerde işlenmesi mümkündür. Örneğin; kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak suçun işlenmesi halinde beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Zira verdiğimiz bu örnekte yasada sayılmış olan hırsızlık suçunun nitelikli hallerinden birisi gerçekleşmiş ve cezanın arttırılması yoluna gidilmiştir. (Bakınız nitelikli hırsızlık hakkındaki yazımız…)

Hırsızlık suçunun belirli hallerde işlenmesi halinde ceza arttırılması yoluna gidildiği gibi, belirli hallerde de daha az ceza verilmesi söz konusu olabilmektedir. Daha az cezayı gerektiren haller TCK’nın 144. maddesinde düzenlenmiştir:

 Hırsızlık suçunun;

  • Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
  • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,

işlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Burada bir yıldan üç yıla kadar olan hapis cezası, iki aydan bir yıla olacak şekilde kısaltılmıştır.

TCK’nın 145. maddesinde ise hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten tümüyle vazgeçilebilecek olması durumları düzenlenmiştir. Dolayısıyla hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin çok az olması durumunda, hakim ceza vermekten kaçınabilecektir.

Daha az cezayı gerektiren hallerden bir diğeri kullanım hırsızlığıdır. Kullanım hırsızlığı TCK’nın 146. maddesinde düzenlenmiş olup, hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda şikayet üzerine verilecek olan ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak kullanım hırsızlığı yapılan malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde indirim uygulanmayacaktır.

Daha az cezayı gerektiren hallerden sonuncusu ise zorunluluk halidir. Zorunluluk hali TCK’nın 147. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten vazgeçilebilir de.

                                                                                                                          Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir