HAKARET TEK BAŞINA BOŞANMA SEBEBİ SAYILIR MI ?

indir (4)Boşanma kavramı eşlerin evlilik birliğini sürdürmekten vazgeçmeleri nedeniyle yasal olarak ayrılmalarını ifade eder. Ancak eşlerin boşanmayı gerçekleştirebilmeleri için Türk Medeni Kanuna (”TMK”) dayanan haklı bir boşanma sebebinin bulunması gerekir. Anılan boşanma sebepleri TMK içerisinde özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ayrılmaktadır.

Bu sebeplerden birisi de Yargıtay Kararlarında sıkça değinilen “hakaret”tir. Ancak buradaki asıl sorun hakaretin tek başına boşanma sebebi olup olmayacağıdır. Son zamanlarda hakaretin tek başına boşanma sebebi olacağına dair Yargıtay kararları artmıştır.

Burada önemli olan sanılanın aksine hakaretin boyutu değildir. Anılan hakaretin gerçekte söylenip söylenmediğidir. Söz konusu Yargıtay kararlarında “hakaret” olarak değerlendirilen birçok ifade vardır. Bunlar, aleni olarak eşi aşağılamak olabileceği gibi sms ya da e-posta yoluyla eşe küfür etmek de olabilir.

Eşin hakaret etmesi nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu tür davranışlarının kanıtlanabilir olması gerekir. Bu noktada tanıklar önem kazanmaktadır. Söz konusu tanıklar aile bireyleri içerisinden ya da yakın çevreden seçilebilecektir. Burada hakarete uğrayan eşin annesi dinlenebileceği gibi, eşlerin müşterek çocukları da tanık olarak dinlenebilir.

Eşe hakaret birçok konuda olabilir. Bu hususta herhangi bir sınırlama yoktur. Bununla beraber eşlerin evlilik birliği içerisinde birbirlerine hakaret etmesi yani “karşılıklı hakaret” ve bu hususun kanıtlanması da boşanma nedeni ve kusur hali olarak kabul edilir.

                                                                                                                       Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir