ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN NASIL FAYDALANILIR?

Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler, asgari geçim indiriminden yararlanmaya başlamadan önce ilk etapta medeni durumları, çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumları hakkında “Aile Durumu Bildirimi” belgesi ile işverenlerine bildirimde bulunmalıdırlar (Bildirimi işverenlere teslim etmelidirler). Aile durumu bildiriminde bulunmayan şahıslar, asgari geçim indiriminden yararlanamamaktadır. Bildirimde bulunmaları gereken zamandan sonra aile bildiriminde bulunanlar ise, bildirimde bulundukları tarihten itibaren (bu tarihten sonrası için) asgari geçim indiriminden yararlanabilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu ve 265 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği de aile durumu bildirimlerine ilişkin hata ve eksikliklerdeki sorumluluğu işçiye yüklemiştir. Böylelikle asgari geçim indirimi almak için işçilerin işverenlere “Aile Durumu Bildirimi” belgesini teslim etmeleriyle birlikte evlenme, boşanma, ölüm ve doğum nedeniyle hallerinde değişiklik meydana geldiğinde bunları da işverenlerine bir ay içinde bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde aile durumu bildiriminde (durum değişikliğini bildirmemek, eksik bildirmek, geç bildirmek …) hatalı işleme taraf olan ve bundan yararlanan şahıslar birtakım cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

265 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği madde 6: “Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan  “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir…”

265 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği madde 10: “… Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir…”

Gelir Vergisi Kanunu madde 35: ” İndirimlerden faydalanmak isteyenler Vergi Usul Kanunu esaslarına göre vergi karnesi almak zorundadırlar. Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan kazanç ve iratları elde edenler (İstisna ve muafiyetlerden faydalananlar dahil) vergi karnesi almak ve Gelir Vergisi yönünden durumlarını ve bu durumda meydana gelen değişiklikleri karnelerine yazdırmak zorundadırlar.”

                                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir