SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPARKEN İŞLENEN SUÇLAR

images (1)Dünyada internet kullanımının yayılması ve son yıllarda sosyal medya kanallarında geçirilen vaktin artmasıyla birlikte, ülkemizde de milyonlarca sosyal medya kullanıcısı her gün yüzlerce fotoğraf ve mesaj paylaşmaktadır. Ancak kullanıcıların pek azı hangi paylaşımlarının suç teşkil ettiğini bilmektedir. Bu sebeple bu yazımızda, mevcut yasalara göre Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde hangi mesaj ya da paylaşımların ceza kapsamına girdiğini açıklamaya çalışacağız.

1. Hakaret ve Tehdit Suçu
Sosyal medya üzerinden birine hakaret veya tehdit teşkil edecek bir mesaj veya fotoğraf gönderen ya da paylaşımda bulunan kişiler Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 125. maddesinde düzenlenen hakaret ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen tehdit suçundan yargılanacaklardır.

2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi veya Yayılması Suçu
Sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin isim, kimlik bilgileri, cep telefonu numaraları, fotoğrafları gibi kişisel verilerinin kendi rızaları dışında kaydedilmesi TCK m.135’te düzenlenen kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi suçunu, bu verilerin hukuka aykırı bir şekilde paylaşılması ise TCK m. 136’da düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacaktır.

Kişiler; Facebook, Twitter vb. ortamlarda herkesin görebileceği sosyal ağlarda fotoğraf veya saklamaya gerek duymadıkları kişisel bilgilerini yayınladıklarında, bunların kaydedilmesi TCK m. 135 anlamında suç oluşturmayacaktır. Ancak, kendi rızasıyla fotoğraf veya kişisel bilgilerini paylaşan kişilerin bu rızası, söz konusu kişisel verilerin yayılmasını kapsamadığından, kaydedilen bu fotoğraf ve bilgilerin, veri sahibinin rızası dışında paylaşılması TCK m.136 kapsamındaki suçu oluşturabilecektir. Örneğin, bir kimse başka bir kişinin ayırt edici bilgileriyle veya fotoğrafını kullanarak, o kişi adına bir hesap açarsa, bu fiil kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması suçunu oluşturacak ve kişi TCK m. 136 kapsamında cezaen sorumlu olacaktır.

3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
Sosyal medya ortamında kişilerin özel hayatının gizliliği ihlal edilirse, örneğin bir kimseye ait özel görüşmeler yayınlanır yahut o kimsenin özel hayatına ilişkin özel bilgiler izinsiz paylaşılırsa, bu paylaşımı yapan kişi TCK m. 134/1 uyarınca özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında sorumlu olacaktır.

4. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu
Bir kimsenin sosyal medya hesabına izinsiz olarak girilmesi ve bu kişinin hesabında bulunan ve başkalarıyla yaptığı görüşmeleri içeren mesajların başka bir yere gönderilmesi veya paylaşılması durumunda TCK m. 132’de düzenlenmiş olan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşacaktır. Aynı kanun maddesi kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişiyi de cezalandırmaktadır. O halde, yalnızca karşı tarafın üçüncü kişilerle yapmış olduğu görüşmelerin değil, bizatihi fail ile yaptığı görüşmelerin yayılması da suçtur. Dolayısıyla, sosyal ağ hesabından bir kimseyle mesajlaşan fail, eğer bu mesaj içeriklerini karşı tarafın rızası olmaksızın yayınlar ya da paylaşırsa, bu durumda TCK m. 132/3 dolayısıyla cezalandırılacaktır.

5. Cinsel Taciz Suçu
Sosyal medyada sık görülen suçlardan birisi de cinsel taciz olup sosyal ağlar üzerinden bir kimseye karşı cinsel içerikli sözler söylemek veya bu amaçla görseller paylaşmak gibi fiiller, TCK m. 105 bağlamında cinsel taciz suçunu oluşturacaktır.

6. Müstehcenlik Suçu
TCK’nın 226. maddesinde gerek çocukları müstehcen görüntü, ses ya da yazıya maruz bırakmayı, gerekse de müstehcen görüntü, ses ya da yazı içeren ürünlerde çocukları kullanmayı müstehcenlik suçu (daha çok bilinen adıyla “çocuk pornografisi”) olarak tanımlamıştır. Sosyal medya da bu suçun sıkça işlendiği alanlardan biri olup, sosyal ağlarda çocuklarla iletişime geçen yetişkinlerin, çocuklara müstehcen görüntüler göstermeleri ya da çocukları müstehcen ses veya yazılara maruz bırakmaları veyahut da çocukları bu görüntülerin parçası haline getirmeleri durumunda bu suç meydana gelecektir.

İletişim için TIKLAYIN

                                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPARKEN İŞLENEN SUÇLAR”

  1. İyi günler. Beni Telegramda rahatsız eden bir kullanıcı var. Ama telefon numarasını bilmiyorum. Mesajları ve fotoğrafları ekran görüntüsü aldım. Nasıl şikayet edebilirim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir