KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE BAZI VERGİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİ (II)

24.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile korona virüsü salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen bazı vergi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Kanun’un mücbir sebep hükümlerinden faydalanabilecek vergi mükellefleri; a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE BAZI VERGİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLMESİ (I)

24.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile korona virüsü salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen bazı vergi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Kanun’un mücbir sebep hükümlerinden faydalanabilecek vergi mükellefleri listesi için; (Lütfen bkz…) Tebliğ uyarınca mücbir sebep […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ II

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesine ilişkin sebepler İş Kanunu’nun (“Kanun”) 25. maddesinde; I – Sağlık sebepleri II – Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri III – Zorlayıcı sebepler IV – İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması olarak sayılmıştır. Son haftalarda ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle, işverenin Kanun’un 25/I maddesinde […]

Devamını Oku

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İŞVERENİN CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İşyerinde veya işin yürütümü sırasında meydana gelerek ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü bozan diğer tüm hastalık, kaza ve sakatlıklarda olduğu gibi corona virüsü bakımından da, işverenin bu konudaki yükümlülüklerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerini esas alarak inceleyeceğiz. Nitekim anılan Kanun’un 4. maddesi; işverenin, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü […]

Devamını Oku

CORONA VİRÜS (Covid-19) DOLAYISIYLA YARGILAMADA SÜRELERİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla süratle hukuk ve ceza yargılamalarında süreler açısından bir takım değişiklikleri hayata geçirmiştir. 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçici madde […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜSÜ (Covid-19) SALGINI NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Bir önceki yazımızda, korona virüsü salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, geçtiğimiz günlerde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi” kapsamında, hem işverenlerin bu zorlu süreçte işgücü maliyetlerini hafifletmek hem de işçilerin ücret haklarından yoksun kalmaları riskinin önüne geçebilmek için, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapma imkanı getirildiğinden bahsetmiştik; (Lütfen bkz…) Bugün itibarıyla netleşen korona virüsü salgını […]

Devamını Oku

KORONA VİRÜS (Covid-19) PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMALAR

Son günlerde korona virüsü salgınıyla ilgili olarak, özellikle sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan bazı kişiler hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin haberlerle karşılaşmaktayız. Kişilerin sosyal medya platformları veya başka mecralarda duygu ve düşüncelerini paylaşması her ne kadar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilse de, bu paylaşımların belirli unsurları barındırması durumunda, birtakım suçları da meydana getirebileceğini belirtmek isteriz. Korona […]

Devamını Oku

HALK ARASINDA ENDİŞE, KORKU VE PANİK YARATMAK

Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Kamunun Barışına Karşı Suçlar” başlığı altında, 213. maddesinde “Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü ile […]

Devamını Oku

İŞYERLERİNDE KORONA VİRÜSÜ (COVID-19) SEBEBİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE İŞÇİLERE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENMESİ

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle birçok işyeri faaliyetlerini ya bütünüyle durdurmuş ya da önemli ölçüde azaltmak durumunda kalmıştır. Salgının olumsuz ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, geçtiğimiz günlerde “Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi” devreye alınmıştır. Bu paket kapsamında, hem işverenlerin bu zorlu süreçte işgücü maliyetlerini […]

Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Korona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği başvurularına ilişkin yazımız için; (Lütfen bkz…) Kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç […]

Devamını Oku