SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN COVID-19’UN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİ

Bir önceki yazımızda Covid-19 hastalığını meslek hastalığı ve iş kazası kapsamında değerlendirmiş, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin 18. maddesi 1. fıkra ç) bendi altında düzenlenen “Meslek Hastalıkları Listesi”ne alınması gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştık. (Lütfen bkz…)

Tüm sağlık çalışanlarının, Türk Tabipler Birliği’nin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin talep ve önerilerine rağmen, bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7.5.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/12 sayılı Genelgesi’ne göre Covid-19 virüsü, iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmemişti.  

Tüm dünyada ocak 2020’den itibaren yayılmasını hızla sürdüren koronavirüsün tanım olarak meslek hastalığı kapsamına alınıp alınmaması elbette hastalığa yakalananların işçilik özlük haklarını da doğrudan etkileyecek bir husus olması sebebiyle aylarca ilgili çevrelerce tartışılmış, bu süreçte Türk Tabipler Birliği birçok meslektaşının risk altında olmasından dolayı Covid-19’un meslek hastalığı olarak sayılması için zorlu ve uzun bir süre mücadele vermiş, taleplerini yineleyerek gündeme getirmişti. Nihayetinde bu konuda 22.11.2020 tarihinde TBMM Sağlık Komisyonu tarafından, Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması önerisi tüm partilerin olumlu oyuyla kabul edilmişti.

Covid-19’un meslek hastalığı sayılması adına ilk başvuruyu Covid-19 nedeniyle vefat eden Dr. Muharrem İDİZ için geçtiğimiz sene gerçekleştiren İzmir Tabip Odası’nın söz konusu başvurusunun Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından reddedilmesi üzerine Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’na yapılan itiraz kabul edilmiştir. Kurul, ölümün meslek hastalığına bağlı olduğu ve bu nedenle ölenin yakınlarına meslek hastalığına bağlı ölüm geliri bağlanması gerektiği şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Üstelik hukuken çok önemli bir husus olan hastalığın işçiye işyerinde ya da işin yürütülmesi sırasında bulaşıp bulaşmadığı tespiti, diğer bir deyişle illiyet bağı kararda aranmamıştır. Kararın, Covid-19 nedeniyle vefat eden diğer sağlık çalışanları bakımından da emsal teşkil etmesi önemle beklenmektedir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir