YENİ İHTİSAS MAHKEMELERİ

Hukuk uygulamasındaki aksaklıklardan biri de şüphesiz, özelleşmiş ihtisas mahkemelerinin çözmesi gereken ihtilafların genel mahkemelerde çözüme kavuşturulmaya çalışılmasıdır. Bu konu; uzmanlık gerektiren, benzer özellikteki uyuşmazlıkları gördüğü için bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtilafa en doğru yaklaşımı sunması mümkün olan mahkemeler eliyle ancak sorun olmaktan çıkacağından; bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza çok yeni bir gelişmeyi aktarmak istedik.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (“HSK”) Birinci Dairesince, yeni ihtisas mahkemelerin faaliyete geçirilmesine ilişkin karar 30.11.2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. İhtisas mahkemeleri şunlar olarak belirlendi:

  1. 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1227 sayılı ihtisas kararı,
  2. Çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, bu mahkemelerin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1228 sayılı ihtisas kararı, 
  3. Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1229 sayılı ihtisas kararı,
  4. 20.06.2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1230 sayılı ihtisas kararı, 
  5. İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hâkimliklerinin belirlenmesine ilişkin 1231 sayılı ihtisas kararı, 
  6. Finans ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1232 sayılı ihtisas kararı, 
  7. 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenen davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1233 sayılı ihtisas kararı
  8. Kamulaştırma ile ilgili açılacak davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1234 sayılı ihtisas kararı
  9. Asliye ticaret mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1235 sayılı ihtisas kararı
  10. Tüketici mahkemesinin kurulmadığı veya yargı çevresinin bu mahkemelerin bulunduğu mahallere bağlanmadığı yerlerde, tüketici mahkemesinin görev alanına giren davalara bakacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 1236 sayılı ihtisas kararı,

Böylece, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 4.3 numaralı “İhtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar artırılacaktır” başlıklı ve İnsan Hakları Eylem Planının 3.4 numaralı “İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi” başlıklı hedefleri kapsamında, planlanan uzmanlaşma ve ihtisas mahkemeleri yönünde önemli bir adım atılmış oldu.  

Söz konusu ihtisas kararlarının uygulanma tarihi olarak her ne kadar 15.12.2021 tarihi belirlenmiş ise de, şimdiye kadar pratikte gerçekten de eksikliği hissedilen alanların ihtisas mahkemesinde görülmesi sevindirici bir gelişme olarak hukukçular tarafından yorumlanmış olmakla birlikte; bazı ihtisas alanlarının hâlihazırda görevli olarak kanunla belirlenmiş diğer mahkemelerin alanlarıyla çakışacağı; bunun da yine mahkemelerce verilmesi muhtemel görev uyuşmazlıkları neticesinde ihtilafın Bölge Adliye Mahkemelerine taşınması riski bulunduğundan, sistemin yerleşmesi için geçecek süreçte yine bir belirsizlik ve gri alanlarla karşılaşma durumu yaşanması beklendiğini şimdiden söylemek mümkün.

                                                                                                Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir