ADİ ORTAKLIK (III)

Bir önceki yazımızda adi ortaklık ilişkisindeki değişikleri ve ortaklığın temsilini incelemiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımız da ise adi ortaklığın sona ermesi üzerinde duracağız.

Adi ortaklığın sona erme sebepleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 639. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre adi ortaklık aşağıda sayılan hallerde sona erer:

1.Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız duruma gelmesi,

2.Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesi,

3.Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflası veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi,

4.Bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesi,

5.Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesi,

6.Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş veya ortaklık belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunması,

7.Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, mahkemenin fesih kararı vermesi.

Adi ortaklık, belirsiz süreli olarak veya ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere kurulmuşsa, ortaklardan her biri, altı ay önceden fesih bildiriminde bulunarak, ortaklığın ilgili hesap yılı sonunda sona ermesini sağlayabilecektir. Ortaklığın fesih bildirimi dışında farklı bir sebeple sona ermesi halinde, ortağın yönetim işleri konusundaki yetkisi, ortaklığın sona erdiğini öğrendiği veya gereken özeni gösterseydi öğrenebileceği zamana kadar devam edecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir