KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI

Kanun koyucu, taşınmaz kira sözleşmelerinde kiraya verene, kira bedelinin ödememesi halinde taşınmazı kiracının kullanımına sunmaktan kaçınma olanağı sağlamamış ancak hapis hakkı tanımıştır. Kiraya veren, kira bedelinin ödenmemesi halinde, kiracının taşınır malları üzerinde hapis hakkını kullanabilecektir.

Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) madde 336 “Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir…” hükmü ile kiraya verenin hapis hakkı düzenlenmiştir. Kiraya verenin hapis hakkını kullanabilmesi için işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu süre sınırları kapsamına girmeyen kira bedeli alacakları için hapis hakkının kullanılması mümkün değildir.

Kiraya verenin hapis hakkını kullanabileceği eşyalar kiralananda bulunan, kiralanın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınır eşyalardır. Kiracının taşınmaz eşyalarının, haczi kabil olmayan eşyalarının, kiralananda bulunmayan eşyalarının, kiralananda bulunan ancak kendisine ait olmadığı bilinen veya bilinmesi gereken eşyalarının bu kapsamda hapis hakkının konusunu oluşturması mümkün değildir. Üçüncü kişilere ait eşyaların çalınma, kaybolma veya başka bir surette malikin elinden çıkarak kiralananda bulunuyor olması halinde de bu eşyalar üzerinde hapis hakkı kullanılamayacaktır.

Kiracının taşınmak veya kiralananda bulunan taşınırları başka bir yere taşımak istemesi halinde kiraya veren, hapis hakkı ile alacağını güvence altına almak için, sulh hukuk hakimliğine veya icra müdürlüğüne başvurmalı, alacağını güvence altına alacak miktarda taşınırın alıkonulmasını talep etmelidir. Kiracının alıkoyma kararının konusu olan eşyaları gizlice veya zorla götürmesi halinde ise kiraya verenin, on gün içerisinde kolluk birimlerine başvurarak eşyaları geri getirtebilmesi mümkündür.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir