LİMİTED ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKMAYA KATILMA

Limited ortaklıktan çıkma, bir ortağın limited ortaklıktan kendi iradesiyle ayrılmasıdır. Türk Ticaret Kanunu madde 638 “Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.” hükmüyle, limited ortaklıktan çıkmayı düzenlemiştir.

Limited ortaklıktan çıkma, ortaklık esas sözleşmesinde hakkın tanınmasıyla mümkün olabilecektir. Esas sözleşmeye bu hak kuruluş esnasında koyulabileceği gibi sonradan gerçekleştirilecek esas sözleşme değişikliğiyle de mümkün olabilecektir. Ayrıca esas sözleşmede yer alacak ortaklıktan çıkma hakkı, bir şarta bağlanmaksızın mutlak olarak ortakların isteklerine de bırakılabilecektir.

Ortaklık esas sözleşmesinde çıkmanın belirli şartlara bağlanması bakımından, geniş bir hareket alanı mevcuttur. Örneğin, belirli bir yaşa gelen ortağa veya ortaklıkta ortak olarak belirli bir süreyi dolduran ortağa, çıkma hakkı tanınabilir. Esas sözleşmede aranan şartları yerine getiren ortak, çıkma hakkını kullanmak için dava yoluna başvurması gerekmeksizin, çıkma iradesini ortaklığa yöneltmesiyle bu hakkını kullanmış olacaktır. Esas sözleşmede irade beyanının şekli kullanımında herhangi bir kural öngörülmemişse, ortak herhangi bir şekle tabi olmadan irade beyanını yöneltebilecektir.

Ortaklık esas sözleşmesinde, ortaklıktan çıkmak için bazı sebepler öngörülmüş ve ortakla ortaklık arasında bu sebebin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda ihtilaf çıkması halinde, ortak veya ortaklık bu sebebin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda tespit davası açabilecektir.

Ortaklardan biri esas sözleşmede düzenlenmiş çıkma hakkına dayanarak ortaklıktan çıkma istediği takdirde, limited ortaklık müdürü veya müdürleri derhal diğer ortaklara durumu bildireceklerdir. Diğer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde ortaklığa yönelteceği irade beyanıyla ortaklıktan çıkmaya katılabilecektir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir