CORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYANLARIN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan korona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, uzmanlar tarafından salgının yayılmasını yavaşlatacak en önemli tedbirin insanların sosyal hayattan izole olması gerektiği bilimsel görüşü dikkate alınarak 65 yaş üstü kişilere ve 20 yaş altındaki kişilere idare tarafından sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. (Lütfen Bkz..)

İdare tarafından getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen yasak kapsamındaki kişilerin bu tedbiri ihlal ettiği görülmektedir. Bu yazımızda sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilerin Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) madde 49 uyarınca haksız fiil sorumluluğu üzerinde duracağız.

TBK madde 49 “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmüyle, haksız fiil sorumluluğunu düzenlemiştir. Haksız fiil sorumluluğundan söz edebilmek için; ilk olarak hukuka aykırı bir fiilin varlığı aranmalı, bu fiille bir başkasına zarar verilmeli ve zararın oluşmasında kişinin kusurunun bulunması gerekmektedir. Kısacası haksız fiil sorumluluğunun unsurları; hukuka aykırı fiil, zarar, illiyet bağı ve kusur olarak düzenlenmiştir.

İdare tarafından getirilen sokağa çıkma yasağına uymayarak başkalarına virüsün bulaşmasına neden olan kişilerin haksız fiil sorumluluğuna başvurulması mümkün olabilecektir. İdarenin getirmiş olduğu sokağa çıkma yasağı bir hukuk kuralı olup, bu yasağa rağmen sokağa çıkan kişiler hukuka aykırı bir fiil işlemektedirler. Yasağa rağmen sokağa çıkan ve başka kişilere virüsün bulaşmasına neden olan kişilerin, virüsü bulaştırdığı kişilere zarar verdiği de aşikârdır. Yasağa rağmen sokağa çıkan ve başkalarına virüs bulaştıran kişilerin o anda virüs taşıyıcısı olduğunu bilmese de bu kişinin eylemiyle virüsü bulaştırdığı kişi veya kişilere verdiği zarar arasında uygun illiyet bağı bulunmaktadır.

Sokağa çıkma yasağına aykırı hareket eden kişilerin haksız fiil sorumluluğuna başvurulması için son olarak değerlendirilmesi gereken unsur kusurdur. Yasağa aykırı olarak sokağa çıkan ve bu nedenle başkalarına virüs bulaştıran kişinin kusurunun kast derecesinde kabul edilmesi gerekmektedir.  Fail her ne kadar meydana gelen zararı doğrudan istememiş olsa dahi, bir fiilin kasten işlendiği sonucuna varılabilmesi için zararın gerçekleşme ihtimalinin kabul edilmiş olması da yeterli olacaktır.

İdare tarafından getirilen sokağa çıkma yasağına aykırı davranarak sokağa çıkan kişilerin, başkalarına virüs bulaştırması ya da taşıyıcı olması durumunda haksız fiil sorumluluğu bulunduğu ve sorumluluklarından dolayı ispatlanabildiği ölçüde tazminata hükmedilebileceği görülmektedir.

            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir