KORONAVİRÜS (Covid-19) NEDENİYLE KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMASI

22.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasının asgariye indirilmesi amaçlanmış, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak asgari sayıda çalışanın bulundurulması suretiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modellerinin uygulanabileceği ilan edilmiştir.

Genelge uyarınca, esnek çalışma uygulaması kapsamında dönüşümlü çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre için idari izinli sayılacak; idari izinden sayılan veya uzaktan ya da dönüşümlü çalışılan sürelere ilişkin planlama amirler tarafından gerçekleştirilecek, hizmetin sorumluluğu görev yerinde çalışanlarla fark gözetilmeyecek şekilde aynen devam edecek, esnek çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır.

Daha önce, koronavirüs nedeniyle idari izinli sayılanlar yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecek olup, yıllık izin veya mazeret izni almış olan çalışanlar ise, Genelge kapsamında idari izinli sayılabilecektir. Düzenleme, özel sektör çalışanlarını kapsamamakta, ilgili usul ve esaslar yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için geçerli olmaktadır. Bununla birlikte özel sektör bakımından da söz konusu Genelge, işverenlerin personellerine esnek çalışma yaptırmalarında dayanak olarak hareket ettikleri bir mevzuat haline gelmiştir.

Esnek çalışmaya ilişkin usul ve esasların belirleneceği Devlet Memurlarının Esnek Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik taslak aşamasında olup, yürürlüğe girdiğinde detayları sayfamızdan paylaşacağız.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir