KORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLAN MÜKELLEFLERİN KISMİ KDV TEVKİFATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

24.3.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile korona virüsü salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen bazı vergi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği‘nin (I/C-2.1.3.1) bölümünde, mücbir sebep halinden faydalanan mükelleflerin KDV Tevkifatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” denerek mücbir sebep hallerinden faydalanan mükelleflerin kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacağı belirtilmiştir. Kısmi KDV tevkifatı hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir. Kısmi KDV tevkifatına tabi hizmet ve teslimler Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) numaralı bölümlerinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır;

– Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetleri

– Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

– Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

– Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

– İşgücü Temin Hizmetleri

– Yapı Denetim Hizmetleri Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve

Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

– Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

– Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

– Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

– Servis Taşımacılığı Hizmeti

– Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

– Külçe Metal Teslimleri

– Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi Hurda ve Atık Teslimi

– Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

– Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

– Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir