HANGİ ŞİRKETLER BİRLEŞEBİLİR?

Küreselleşmeyle artan rekabet, şirketlerin ayakta kalabilmelerini gün geçtikçe daha da zorlaştırmakta ve stratejik kararların doğru zamanda alınıp uygulanabilmesi bu nedenle şirketler açısından hayati önem taşımaktadır. Zorlayıcı rekabet ortamının doğal sonucu olarak şirketler, zaman içinde çeşitli ortaklıklar kurmak ve stratejik işbirlikleri yapmak durumunda kalmaktadırlar.

Daha önceki yazılarımızda (…Bkz) (…Bkz) şirket birleşmelerine genel bir giriş yapmıştık. Bu yazımızda ise 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) izin verilen şirket birleşmelerine değineceğiz.

TTK madde 137, birleşmesine izin verilen şirketleri düzenlemiştir. Buna göre;

Sermaye şirketleri;

a) Sermaye şirketleriyle,

b) Kooperatiflerle ve

c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, birleşebilicek.

Şahıs şirketleri;

a) Şahıs şirketleriyle,

b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,

c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, birleşebilecek.

(3) Kooperatifler;

a) Kooperatiflerle,

b) Sermaye şirketleriyle ve

c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, birleşebilecek.

TTK madde 137 emredici nitelikte olup, maddenin öngördüğü birleşmeler dışında başka bir şirket birleşmesi mümkün olmayacaktır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir