TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’na ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne tabi diş hekimlerinden, yasal mevzuatla belirlenmiş görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, uyulması hukuki açıdan zorunlu hususlara uymayan, diş hekimlerinin yapması yasak olan işleri yapan veya mesleğin onur ve vakarına uygun olmayan davranışlarda bulunanlara verilecek disiplin cezaları, 20.5.1991 tarihinde yürürlüğe giren Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Yönetmelik aynı zamanda disiplin kurullarının oluşması, disiplin soruşturması, itiraz ve uygulama biçimleri gibi hususları da düzenlemektedir. Odalara kayıtlı olsun veya olmasın, tüm dişhekimliği mesleği mensupları bu Yönetmeliğe tabidir.

Yönetmeliğe göre, dişhekimlerine verilebilecek disiplin cezaları aşağıda sayılmıştır:

1) Uyarma: Dişhekimine görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazılı olarak kendisine bildirilmesidir.

2) Kınama: Dişhekimine görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazılı olarak kendisine bildirilmesidir.

3) Para cezası: Bölgesinde o yıl uygulanan muayene ücretinin on katından az, elli katından fazla olmamak üzere kendisine verilecek para cezalarıdır.

4) Geçici olarak meslekten men: Oda bölgesinde bir aydan altı aya kadar serbest meslek uygulamasından alıkonulmasıdır.

5) Meslekten alıkonma: İki kez geçici olarak meslekten men cezası alan dişhekimlerinin, sürekli olarak serbest meslek uygulamasından alıkonmasıdır.

Yukarıda sayılan her bir disiplin cezasına ilişkin detaylı açıklamalarımızı en kısa sürede yayınlayacağız.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir