ESTETİK AMELİYATLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Tıbbi tedavi ve operasyonlarda kural olarak, hasta ve hekim arasında kurulan ilişkinin hukuki niteliği vekalet ilişkisidir. Vekalet ilişkisi, Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 502 ila 515. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre bir vekalet ilişkisinde en önemli husus; vekilin, üstlendiği işi bir sonuç meydana getirmeyi taahhüt ederek değil ancak vekalet verenin menfaatlerini gözeterek, azami düzeyde bir özenle yerine getirmesidir.

Estetik ameliyatlar ise diğer tıbbi tedavi ve operasyonlardan farklı olarak, hastanın dış görünüşünde isteğe bağlı bir değişiklik gerçekleştirme amacı taşıdığı için, hasta ve hekim arasında kurulan ilişkinin hukuki niteliği vekalet sözleşmesi değil eser sözleşmesi sayılacaktır.

Eser sözleşmeleri TBK’nın 470 ila 486. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Estetik ameliyatlar da cerrahın, ortaya talep edilen bir sonuç meydana getirmeyi taahhüt ettiği operasyonlar olduğu için, vekalet sözleşmesi olarak değil, eser sözleşmesi olarak değerlendirilmeli, bu konudaki uyuşmazlıklar ilgili hükümler göz önüne alınarak çözümlenmelidir.

Estetik ameliyatlarda yüklenici konumunda bulunan cerrahın, eser sözleşmelerine ilişkin hükümler sonucu bir tazminat sorumluluğunun doğmaması için, aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:

– Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmamak,

– Sözleşmeye aykırı davranışta bulunmamak,

– İş sahibini maddi veya manevi bir zarara uğratmamak (sözleşmeye aykırı davranışla, maddi veya manevi zarar arasında bir illiyet bağı bulunmalıdır).

Bu kapsamda, aşağıda örnek olarak sayılan durumlarda hasta, hekimden eser sözleşmesi hükümleri gereğince tazminat talebinde bulunabilecektir:

– Ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanması,

– Ameliyat öncesi duruma göre estetik açıdan daha kötü bir sonuç ortaya çıkması,

– Estetik açıdan taahhüt edilenden daha kötü bir sonuç ortaya çıkması,

– Hastanın hayatını kaybetmesi veya bedensel bir zarara uğraması (hekimin sorumlu tutulamayacağı komplikasyonlar hariç)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir