AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KURULUŞU

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne göre, Aile Sağlığı Merkezleri (“ASM”) idareye ait veya idare tarafından kiralanmış olan ya da doğrudan özel mülkiyete konu olan bina ve taşınmazlarda, belirli koşulların sağlanması kaydıyla kurulabilirler. ASM’nin kurulacağı binanın idareye ait olması durumunda yapılacak olan kira sözleşmelerinin şartları Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe tabi olurken, özel mülkiyete konu bina ve taşınmazlarda kurulacak ASM’lere ilişkin kira sözleşmeleri özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır.

Sözleşmeli aile hekiminin, kiraladığı binayı ASM olarak faaliyete geçirebilmesi için, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 23. ve 24. maddelerinde belirtilen asgari fiziki koşulları sağlaması ve Toplum Sağlığı Merkezi’ne ASM kuruluşu için başvuruda bulunması gerekmektedir.

ASM faaliyeti için gerekli tadilat, tamirat, iç dekorasyon gibi kurulum maliyetleri ile mobilya, tıbbi malzeme ve ekipman, sarf malzemeleri, abonelik giderleri, personel giderleri gibi maliyetler ASM’de faaliyet gösteren aile hekimleri tarafından karşılanmaktadır.

Aile hekimleri, yürüttükleri faaliyet karşılığında aylık sabit ve net ücrete ek olarak cari gider ödeneği adında bir ödenek alırlar. Bu ödeneğin miktarı, ASM’nin A, B ya da C sınıfı olmasına göre değişkenlik gösterir. En yüksek cari gider ödeneği, A sınıfı ASM’lere verilmekte olup, ödenecek cari gider ödenek miktarları Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Cari gider ödeneği, aile hekimlerinin ASM’nin kuruluşu için katlandıkları tadilat, tamirat, bakım, yakıt, demirbaş, mobilya ve mefruşat, temizlik, yiyecek-içecek, tıbbi malzeme ve ekipman, abonelik ücretleri, kira ücreti, personel giderleri, tıbbi sarf malzemeleri, kırtasiye harcamaları gibi masrafları karşılayabilmeleri için verilmektedir.

Aile hekimleri sözleşmeli olarak görev yapmakta olup, ihtiyari şekilde yer değişikliği gerçekleştirmeleri mümkündür. Kira sözleşmesinin bitmesi, yeni kira dönemi için şartlarda anlaşılamaması veya başka çeşitli nedenlerden ötürü, faaliyet gösterdikleri ASM’den ayrılıp, yeni bir ASM kurmaları veya halihazırda kurulu bir ASM’de başka bir kiralamayla görev almaya başlamaları mümkündür.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir