KVKK İHLALİNE KARŞI BAŞVURU VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

Reklam ve pazarlama amacıyla kişilere gönderilen SMS, e-posta veya iletilerin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğinden bir önceki yazımızda bahsetmiştik (Lütfen bkz…) Bu yazımızda ise kendisine açık rızası olmaksızın reklam ve pazarlama amacıyla SMS, e-posta veya ileti gönderilen kişilerin izlemesi gereken yollardan bahsedeceğiz.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenen kişilerin hakları ve başvuru/şikayet prosedürü KVKK’nın 11., 13., 14. ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir:

– Veri sorumlusuna başvuru: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenen kişiler öncelikle veri sorumlusuna başvurmalı, veri sorumlusu başvuruyu en geç 30 gün içinde cevaplandırmalıdır. Veri sorumlusunun cevabı başvurunun reddedildiği veya kabul edildiği yönünde gerçekleşebilir.

– Kurula şikayet: Veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi durumunda cevabın öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün ve başvurunun cevaplandırılmaması durumunda 60 gün içinde kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikayette bulunabilir. Veri sorumlusuna başvuru yapılmadan Kurul’a şikayet yoluna gidilememektedir.

Kurul, başvuru üzerine gerekli incelemeyi yapmalı ve ilgiliye 60 gün içinde cevap vermelidir. İnceleme sonucunda bir ihlalin varlığı anlaşılırsa, Kurul; ihlalin giderilmesi yönünde bir karar vererek ilgililere tebliğ eder. Kurul kararının gereği, veri sorumlusu tarafindan 30 gün içinde yerine getirilmelidir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesi, aynı zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç veya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında bir kabahat teşkil ediyorsa, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işlenen kişilerin adli veya idari mercilere bu kanunlarla tanınmış başvuru hakları saklıdır.

Veri sorumlusuna başvuru ve Kurul’a şikayet sürelerinin hesaplanmasına ilişkin Kurul Kararı için; (Lütfen Bkz…)

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir