TRAFİK KAZALARINDA KARAYOLLARININ SORUMLULUĞU

Meydana gelen trafik kazalarının bir kısmında, araç sürücülerinin kusurunun yanısıra Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de kusuru söz konusu olabilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kusuru, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda (“Kanun”) düzenlenen görevlerinin bir idari işlem, eylem veya olumsuz eylemle ihmal edilmesi sonucunda ortaya çıkar.

Kanun’un 7. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli iş ve işlemleri yapma görevi bulunmaktadır. Aşağıda örnekleme olarak sayılan durumlarda, Kanun’dan doğan görevlerinin ihmali dolayısıyla meydana gelen bir trafik kazasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu gündeme gelebilecektir.

– Yolda gerekli işaret ve uyarıcı levha bulunmaması,

-Yolun yeterince aydınlatılmamiş olması,

-Mühendislik hatası,

-Yolda bakım-onarım işlerinin yerine getirilmemiş olması,

-Yolun temizliğinin sağlanmamiş olması,

-Yabani hayvanların geçişinin yol güvenliğini olumsuz etkilememesi icin gerekli önlemlerin alınmamış olması vb.

Yukarıda örnekleme olarak belirtilen nedenler ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kanun’dan doğan görevlerini bir idari işlem, eylem veya olumsuz eylemle ihmal etmesi sonucunda bir trafik kazasının meydana gelmesi durumunda, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne maddi ve/veya manevi tazminat davası açılabilmesi mümkündür. Bu davanın niteliği tam yargı davasıdır. İdarenin hizmet kusurunun Mahkeme tarafından tespit edilebilmesi için, trafik kazası sonrasında tutulan kaza tespit tutanağının Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kusurunu ortaya koymak açısından yeterli bir tutanak olmasına dikkat edilmesi önem taşır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir