ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (II)

Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının hükümsüzlüğüne yol açan butlan ve yokluk hallerinden önceki yazımızda bahsetmiştik (Bkz…) Bu yazımızda ise diğer hükümsüzlük türlerei olan iptal edilebilirlik ve askıda hükümsüzlük hallerinden bahsedeceğiz.

İptal Edilebilirlik

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 445. maddesi gereğince; kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları, mahkeme kararıyla iptal edilebilir. İptal edilebilirlik yaptırımına tabi olan kararlar, iptal edildikleri tarihe kadar geçerli olup, iptal edildikleri anda geçmişe etkili olarak ortadan kalkarlar. Mahkeme, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin taleple bağlı olup, iptal edilebilirliği butlan ya da yokluk hallerindeki gibi re’sen dikkate alamaz. Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten pay sahipleri, çağrının usulüne göre yapılmadığı, gündemin gereği gibi ilan edilmediği, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıkları durumda, bu aykırılıklar genel kurul kararının alınmasında etkili olmuşsa tüm pay sahipleri, yönetim kurulu ve kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, iptal davası açabilir.

Askıda Hükümsüzlük

Askıda hükümsüzlük, kanunun öngördüğü unsurların eksikliği sebebiyle başlangıçta hüküm ve sonuç doğurmayan kararların, söz konusu unsurların tamamlanmasıyla birlikte geçerli hale gelerek hüküm ve sonuç doğurması olarak ifade edilebilir. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından onaylanıncaya kadar hüküm doğurmaması, askıda hükümsüzlük haline örnek olarak gösterilebilir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir