GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde, kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında (rüşvet, zimmet, irtikap vb.), kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veya görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek kişilerin (gerçek veya tüzel kişiler) mağduriyetine yol açması, kamu zararına neden olması veya kişilere (gerçek veya tüzel kişiler) haksız bir menfaat sağlaması olarak tanımlanmıştır.

Suçun, görevin gereklerine aykırı hareket edilerek işlenmesi halinde altı aydan iki yıla, görevin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermek suretiyle işlenmesi halinde üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmedilmektedir.

Görevi kötüye kullanma suçu özgü suçlardan olup faili kamu görevlisidir. Devlet memurlarının yanı sıra avukat, bilirkişi, noter gibi kamu görevlisi olmayan ancak kamu hizmetini yerine getirdikleri esnada kamu görevlisi sayılan kişiler de görevi kötüye kullanma suçunun faili olabilmektedirler.

Görevi kötüye kullanma suçu, takibi şikayete bağlı suçlardan olmadığı için herhangi bir şikayet süresi söz konusu değildir ve dava zamanaşımı 8 yıl, ceza zamanaşımı ise 10 yıldır. Yargılama sonucu hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilme imkanı bulunmakla birlikte, cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi de mümkündür.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir