CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (II)

reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile ilgili görsel sonucu5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“Kanun” ya da “TCK”) “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz olmak üzere dört farklı suç tipi düzenlenmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan cinsel taciz suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…), cinsel saldırı suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK m. 104)

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu Kanun’un 104. maddesinde “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır…” denilerek düzenlenmiştir.

Suçun oluşması için mağdurun 15 yaşını bitirmiş ve 18 yaşını doldurmamış olması ve failin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Failin 18 yaşından küçük olması durumunda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşmayacaktır. Aynı zamanda mağdur cinsel ilişkide bulunmak konusunda rıza göstermiş olmalıdır. Rıza söz konusu değilse reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil, çocuğun cinsel istismarı suçu söz konusu olacaktır.

Aşağıdaki hallerde suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet aranmaz ve bu hallerde faile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir.

– Suçun, mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi,

– Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi,

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu takibi şikayete bağlı bir suçtur. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması için mağdur, suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde şikayette bulunmalıdır. Mağdurun veli ya da vasisinin şikayetçi olması soruşturma ve kovuşturma için yeterli değildir.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan bir diğeri olan çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin yazımız için (Bkz…)

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir