2019 YILI KİRA ARTIŞLARINDA YENİ DÜZENLEME

rental increase ile ilgili görsel sonucu6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 347. maddesine göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı sözleşme süresinin bitiminden en az onbeş gün önce fesih bildiriminde bulunmadıkça, kira sözleşmesi aynı koşullarda bir yıl daha uzamış sayılmaktadır. Uzayan her yeni kira yılı için, kira sözleşmesindeki hükümler ve yasal düzenlemeler dikkate alınarak kira artışı yapılması mümkün olmaktadır.

Her yenilenen kira dönemi için kira artış oranı tarafların akdettiği kira sözleşmesinde düzenlenebilmektedir. Kira sözleşmesiyle kararlaştırılabilecek artış oranına TBK’da sınırlama getirilmiştir. TBK madde 344’te yapılan son değişiklikle birlikte bu oran bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemeyecektir. 2019 yılı Ocak ayına kadar kira sözleşmesiyle kararlaştırılabilecek azami artış oranı üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış kadar olabilirken, bu tarihten itibaren belirlenebilecek azami kira arış oranı tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış kadar olabilecektir.

Taraflar kira sözleşmesiyle herhangi bir artış oranı kararlaştırmamışlarsa, yenilenen kira yılı için artış oranı hakim tarafından, kiralananın durumu da göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenebilecektir. Ancak hakim tarafından belirlenebilecek olan oran da son düzenlemeler ışığında, bir önceki yılda gerçekleşen tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışı geçemeyecektir.

                                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir