BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (I)

code writing ile ilgili görsel sonucu5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”), “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığında düzenlenen suçlardan biri de “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçudur. Diğer bilişim suçlarına ilişkin yazılarımız için lütfen (Bkz…)(Bkz…). TCK m. 244’te düzenlenen bu suçun hareket unsuru Kanun’da seçimlik olarak ve neticeye bağlı şekilde sayılmıştır. Kanun, bu neticelerin hangi spesifik hareketler sonucu meydana gelebileceğine dair kapsamlı bir düzenleme yapmadığı için, sayılan seçimlik hareketlerin ne şekilde ortaya çıkabileceğine ilişkin örneklemeler yapmak gerekmiştir.

TCK m. 244’te suçu meydana getiren fiiller konusunda ikili bir ayrıma gidilmiş, maddenin ilk fıkrasında bir bilişim sistemine müdahale eden fiilerden, ikinci fıkrasında bilişim sistemine ait verilere müdahale eden fiillerden bahsedilmiştir. Bundan hareketle suç, bir bilişim sistemini engellemek veya bozmak fiilleriyle işlenmişse, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Maddenin ilk fıkrasında düzenlenen, bilişim sistemini engelleme ve bozma fiillerine ilişkin açıklama ve örneklemelere aşağıda yer verilmiştir:

Bilişim sistemini engellemek: Bilişim sisteminin soyut ve fiziki anlamda kendisine ve unsurlarına zarar vererek veri akışını kesmek suretiyle sistemin işlemesini önlemek, bilişim sistemini erişim yetkisine sahip olan kişinin tasarruf alanından fiziki olarak uzaklaştırmak (çalmak, saklamak vb.) suretiyle veya bilişim sistemine erişimi sağlayan şifreyi değiştirerek veya yeni şifreler ekleyerek sisteme erişimi engellemek ve sair hareketler,

Bilişim sistemini bozmak: Bilişim sisteminin soyut ve fiziki anlamda kendisine ve unsurlarına zarar vererek, sistemin parçalarının veya verilerinin değiştirilmesini veya ortadan kaldırılmasını sağlayarak veya sisteme virüs göndererek bilişim sisteminin amacına uygun işleyişini bozmak ve sair hareketler.

TCK m. 244 ikinci fıkrada düzenlenen ve bilişim sistemine ait verilere müdahale eden fiiller; bir bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, değiştirmek, erişilmez hale getirmek, sisteme veri yerleştirmek veya mevcut verileri başka bir yere göndermek şeklinde seçimlik olarak sayılmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen bu fiiler ve genel olarak suçun ağırlaştırıcı nedenleri ve nitelikli haline ilişkin yazımız için; (Bkz…).

                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir