MARKA HAKKINA TECAVÜZ

marka hukuku ile ilgili görsel sonucuMarka bir işletmenin mal veya hizmetlerinin başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan; sözcük, harf, sayı, sembol, şekil ve sair her türlü unsurla görsel olarak ifade edilebilen bir işarettir ve sahibine mutlak bir hak sağlamaktadır. Marka hakkı sahibi, markanın tescil edilmesiyle birlikte üçüncü kişilerin marka hakkına karşı saldırılarını önleme yetkisine, dolayısıyla marka hakkının korunması imkanına sahip olmaktadır.

Marka hakkının korunması kapsamında, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. ve 30. maddelerinde, marka hakkına tecavüz sayılan fiiller ve bunlara ilişkin yaptırımlar düzenleme altına alınmıştır. Kanun’un 29. maddesine göre aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz teşkil etmektedir:

– Markanın, marka sahibinin izni olmaksızın kullanılması,

– Markanın, kendisinin veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin marka sahibinin izni olmaksızın kullanılarak taklit edilmesi,

– Markanın taklit edildiğinin bilindiği veya bilinmesinin gerektiği durumlarda, markayı taşıyan ürünlerin satılması, dağıtılması, herhangi bir şekilde ticaret alanına çıkarılması, ithal veya ihraç edilmesi, ticari amaçlarla elde bulundurulması veya bu ürünlerin konu alındığı sözleşmelerin kurulması için öneride bulunulması,

– Marka sahibinin lisans aracılığıyla verdiği hakların izinsiz genişletilmesi veya üçüncü kişilere devredilmesi.

Kanun’un 30. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, yukarıda sayılan fiilleri gerçekleştirerek veya ürün ya da ambalajı üzerindeki marka işaretini kaldırarak başkasının marka hakkına tecavüz eden kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla, başkasına ait marka hakkı üzerinde devir, lisans verme ve rehin verme tasarruflarında bulunan kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadırlar. Bu cezaların verilebilmesinin ön koşulu markanın Türkiye’de tescilli olmasıdır.

Kanun’da, başkasına ait markanın taklit edildiği malı satışa sunan ve satan kişiler için, bu malı nereden temin ettiklerini bildirmeleri, taklit markalı ürünü üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilen mallara elkonulmasını sağlamaları durumu; bir cezasızlık sebebi olarak düzenlenmiştir.

                                                                                                                       Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir