ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN İCRA TAKİBİ (I)

icra takibi ile ilgili görsel sonucu7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”) 19.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla, bu alacaklara ilişkin icra takiplerine dair, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) öngörülen yöntemden farklı şekilde, elektronik ortamda uygulanacak yeni bir yöntem öngörülmüştür. Bu alacaklara ilişkin icra takibi için Kanun’da öngörülenden farklı bir yöntem izlenmesi, icra dairesinin takip talebini reddetmesine neden olacaktır.

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin icra takipleri, ciddi boyutlara varan dosya yoğunluğu yaratmakta ve icra daireleri üzerindeki iş yükünün çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bahsedilen alacaklara ilişkin takiplerin UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (“MTS”) üzerinden yapılmasına ilişkin düzenlemelerle, icra daireleri üzerindeki bu iş yükünün azaltılması ve takip işlemlerinin daha az mesaiyle, daha ekonomik ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. İcra takibine ilişkin Kanun’da öngörülen yöntem, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve diğer mevzuatta düzenlenen elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup, bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsamaktadır. Bu Kanun kapsamına giren ancak avukatla takip edilmeyen alacaklara ilişkin icra takipleri ise, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

Söz konusu alacaklara ilişkin ilamsız icra takiplerinin UYAP üzerinden başlatılması ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin hususları düzenleyen maddelerin 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür. Kanun’un hükümleri, Kanun’un yürürlüğe gireceği tarihte derdest olan icra takipleri açısından uygulanmayacak, derdest olan bu icra takiplerine, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanacaktır.

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacakları için, UYAP bünyesinde oluşturulan MTS üzerinden icra takibi başlatılmasına ve bu takibin haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yazımız için; (Lütfen Bkz…)

   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir