JOINT VENTURE (ORTAK GİRİŞİM)

joint venture ile ilgili görsel sonucuJoint Venture (Ortak Girişim), tüzel kişiliği haiz birden fazla işletmenin bir araya gelerek oluşturdukları bir ortaklık yapısını ifade etmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle ulaşım, altyapı, inşaat, enerji gibi alanlarda finansal ve teknik açıdan oldukça büyük projeler gerçekleştirilmekte ve bu projelerin finansmanı ve teknik bakımdan teferruatları genellikle tek bir işletmenin gücünü aşmakta, hem projenin finansmanının ve teknik gereksinimlerinin sağlanabilmesi için, hem de birtakım rizikolarının paylaşılabilmesi için işletmeler tarafından Joint Venture kurma ihtiyacı duyulmaktadır. Joint Venture sıklıkla konsorsiyumla karıştırılmaktadır ancak konsorsiyumda her ortak işin kendi payına düşen kısmından sorumluyken, Joint Venture’da ortaklar arasında müteselsil sorumluluk mevcuttur.

Joint Venture’un uygulamada iki farklı tipiyle karşılaşılmaktadır.

1) Geleneksel Joint Venture: Kuruluş amacı, faaliyet alanı, yönetim, temsil ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği bir sözleşmeye dayalı olarak kurulan bu Joint Venture türünde yeni bir ticari işletme mevcut olmayıp, taraflar arasında bir adi ortaklık söz konusudur ve projenin gerçekleştirilmesi tarafların katkılarıyla mümkün olmaktadır. Söz konusu projenin tamamlanması için taraflardan biri örneğin sermaye getirirken, diğeri iş gücü, bir diğeri lojistik sağlayabilmektedir. Sözleşmeye dayalı Joint Venture, uygulamada genellikle tekil projeler için kurulurken, birden fazla projenin yapımı için kurulmasının önünde bir engel de yoktur.

2) Sermayeye Katılmalı Joint Venture: Bu modelde; birden fazla gerçek veya tüzel kişiliğin, bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek yeni bir ticari ortaklık kurmaları söz konusudur. Bu ticari ortaklık uygulamada genellikle anonim ortaklık olarak kurulmakta olup, aslında tüzel kişilik taşıyıp taşımamasının bir önemi yoktur. Bu tipte Joint Venture, genellikle tekil projelerin yapımı için değil, daha ziyade sürdürülebilir faaliyetlerin yürütülmesi için kurulmaktadır. Taraflar Joint Venture’a kaynaklarının bir kısmını getirmekte, Joint Venture dışında da kendi faaliyetlerine bağımsız şekilde devam etmektedirler.

                                                                                                                              Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir