VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU

tax evasion ile ilgili görsel sonucu

Vergi suçları açısından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda (“VUK”) mali nitelikte vergi suçları ve ceza hukuku anlamında vergi suçları olarak ikili bir ayrıma gidilmiştir. Vergi ziyaı, genel usulsüzlükler ve özel usulsüzlükler suçları mali nitelikte vergi suçları olarak düzenlenmiş ve bu suçlar için parasal yaptırımlar öngörülmüşken; vergi kaçakçılığı, vergi mahremiyetini ihlal ve yükümlülerin özel işlerini yapma suçları ceza hukuku anlamında vergi suçları olarak düzenlenmiş ve bu suçlar için de hapis cezası yaptırımı öngörülmüştür. Biz bu yazımızda, gerçek hayatta karşımıza çoğunlukla sahte fatura düzenleme ve kullanma şeklinde çıkan ve VUK m. 359’da düzenlenen vergi kaçakçılığı suçundan behsedeceğiz.

Vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiiller üç farklı kategoride düzenlenmiş ve herbiri farklı cezai yaptırıma tabi tutulmuştur. VUK m. 359’da üç bent halinde yapılan düzenlemeye göre;

  1. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar, defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler, içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya bunları kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar,

  2. Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bunları kullananlar hakkında üç yıldan beş yıla kadar,

  3. Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basanlar veya Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayanların bastıkları belgeleri bilerek kullananlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Vergi kaçakçılığı suçu, şikayete bağlı suçlardan olmayıp re’sen soruşturulur ve dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

                                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir