REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE KAPSAMI (I)

competition ile ilgili görsel sonucu4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”) 13.12.1994 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun’un amacı, piyasalardaki rekabeti engelleyen, bozan veya kısıtlayan anlaşma, karar ve uygulamaların ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarının engellenmesi için gerekli düzenleme ve denetlemenin yapılmasının sağlanmasıdır.

Rekabeti sınırlayan, bozan veya kısıtlayan haller RKHK m. 4’te, aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

a)Alım/satım fiyatının, maliyetinin, kârının veye her türlü alım/satım şartlarının tespit edilmesi,

b)Piyasaların, piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrol altına alınması,

c)Arz ya da talep miktarının belirlenmesi veya kontrol altına alınması,

d)Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya her türlü davranışla piyasa dışına itilmesi,

e)Piyasaya yeni girecek teşebbüslerin engellenmesi,

f)Eşit durumdaki gerçek veya tüzel kişilere (bayilikler gibi) farklı şartların uygulanması,

g)Bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması.

Eğer bir tüketici rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması halinden yarar elde ediyorsa, bu hal mal ve hizmetlerin üretilmesi, sağlanması ve dağıtılmasıyla ilgili ekonomik ve teknik gelişmeler sağlıyorsa ve rekabetin bozulması piyasanın önemli bir bölümüne sirayet etmemişse; rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasına ilişkin anlaşmalar herhangi bir yaptırıma tabi olmayacaktır.

Rekabet Kurulu; ihbar, şikâyet veya Bakanlığın talebi üzerine veya re’sen rekabetin korunmasına ilişkin hükümlerin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi ve ihlalden önceki hale getirilmesi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları kapsayan bir kararı bildirir. Kurul’un, belirtilen ihlalleri para cezasıyla yaptırım altına alma yetkisi de bulunmaktadır. İhlali gerçekleştiren teşebbüs veya teşebbüs birliğine, yıllık gayri safi gelirinin yüzde onuna ulaşan boyutlarda para cezaları verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Teşebbüsün hakim durumunu kötüye kullanması, şirket birleşme ve devralmaları yoluyla rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasına ilişkin yazımız en kısa sürede yayınlanacaktır.

                                                                                                                    Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir