BOŞANMANIN FER’İSİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ

divorcing ile ilgili görsel sonucuEvliliklerin boşanmayla sonuçlanması durumunda taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedirler. Boşanmanın fer’isi niteliğinde olan bu tazminat talepleri Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m. 174’te “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” denilerek düzenlenmiştir. Bu yazımızda boşanmanın fer’isi niteliğinde olmayan manevi tazminat taleplerinden bahsedeceğiz.

TMK m. 174’te bahsedilen maddi veya manevi tazminata hükmedilebilmesi için gerekli koşullardan biri, boşanmaya ilişkin olaylar ve meydana gelen zarar arasında nedensellik bağı bulunması gerekliliğidir. Manevi tazminatlar açısından, kişilik hakkının gördüğü zarar, boşanma ve buna bağlı olaylardan kaynaklanan bir zarar değilse tazminat talebi boşanmanın fer’isi sayılmayacak ve ayrı bir dava ile talep edilmesi gerekecektir. Uygulamadan örnekler vermek gerekirse, aşağıdaki manevi tazminat talepleri boşanmanın fer’isi sayılmamaktadır.

1) Müşterek çocuğun bozulan ruhsal durumu için talep edilen manevi tazminat,

2) Evlilik gerçekleşmediği için talep edilen manevi tazminat,

3) Çocukla kişisel ilişki kurulması engellendiği için talep edilen manevi tazminat,

4) Kayın hısımlarının sözleri nedeniyle talep edilen manevi tazminat.

TMK m. 174 kapsamında, boşanmanın fer’isi olarak, boşanma davası ile birlikte veya dava sürerken ileri sürüldüğü zaman boşanma davası harcından başka harca tabi olmayacak, bu talepler için ayrıca avukatlık ücretine hükmedilemeyecek ve bu talepler boşanma davası kesinleşmeden icraya konulamayacaktır.

Yukarıda açıklandığı gibi, TMK m. 174 kapsamına girmeyen, zararın ve boşanmaya bağlı olayların arasında bir nedensellik bağının bulunmadığı tazminat talepleri ise boşanmanın fer’isi sayılmadığı için, bunların boşanma davasıyla veya karşı davayla talep edilmesi halinde ayrıca dava harcı ödenmesi gerekecektir.

Boşanmanın fer’isi niteliğinde olmayan maddi tazminat taleplerine ilişkin yazımız için; (Bkz…)

                                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir