TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMASI GEREKEN SÜRE NE KADARDIR ?

consumer ile ilgili görsel sonucuTüketiciye kanun gereği seçimlik haklarını belli koşullar altında kullanması için hak tanınmıştır. Bu koşullardan biri de şüphesiz süredir. Tüketici aldığı hizmet ya da malın herhangi bir zaman diliminde ayıplı ya da kusurlu ve yahut da hatalı çıkması halinde her halükarda kanun gereği seçimlik haklarını kullanabilecek değildir.

Tüketici malı teslim tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde satıcıya başvurmalı ve seçimlik haklarını kullanmalıdır. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır. Ayıp satıcının ağır kusuru ya da hilesi ile gizlenmişse iki yıllık zamanaşımı süresi işlemeyecektir.

Bir malın garanti belgesi ile satılmasının zorunlu olması ya da zorunlu olmasa bile bir mal için garanti belgesi düzenlenmiş olması durumunda, tüketici, onarım hakkını kullanmış ise malın sık sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi, tamir için gereken azami sürenin aşılması veya arızanın tamirinin mümkün olmaması hallerinde onarım hakkında vazgeçip diğer seçimlik haklarını kullanabilecektir. Bu gibi durumlarda satıcı tüketicinin talebini reddedemeyecek olup, bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı birlikte sorumlu olacaktır.

                                                                                                                          Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir