YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU

Ä°lgili resimİşveren ile işçi arasında iş sözleşmesi ve ilgili bir takım yasalardan doğan karşılıklı hak ve yükümlülükler bulunur. Hem işçi hem de işveren sadece iş sözleşmesinin kuruluş ve devamı sürecinde değil, sona erdirilmesinde de birbirlerine karşı çeşitli sorumluluklara sahiptir. Bu sorumlulukların başında kuşkusuz tarafların karşılıklı iyiniyet içeren söz ve davranışlarda bulunmaları gelmektedir.

Bu kapsamda; belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi ile bir işverene bağlı olarak çalışan işçi, belirli süreli iş sözleşmelerinde bu belirlenen sürenin bitmesinden önce, belirsiz süreli iş sözleşmelerindeyse önel süresine uymaksızın mevcut işini terk edip başka bir işverenle çalışmaya başlarsa, iş sözleşmesinin işçi tarafından bu nedenle feshedilmesinden dolayı işçi ile birlikte yeni işverenin de bazı hallerde sorumluluğu söz konusu olacaktır. Yeni işverenin sorumluluğunu doğuran sadece üç hal bulunmaktadır. Bunlar:

  • İşçinin bu davranışına, yeni işveren sebep olmuşsa,
  • Yeni işveren, işçinin bu davranışını bile bile işçiyi işe almışsa,
  • Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra bile işçiyi çalıştırmaya devam ediyorsa.

Bu sayılan durumlar mevcut değilse, yeni işverenin kesinlikle sorumluluğuna gidilemeyeceğini özellikle belirtmek isteriz.

Peki böyle bir durumun varlığı halinde yeni işverenin sorumluluğu ne olacaktır? Bilindiği üzere, önel bir başka deyişle ihbar süresine uymadan iş sözleşmesini fesheden işçinin, işverenine ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir. Eğer yukarıdaki şartlar gerçekleşmişse işveren, işçi ile birlikte yeni işverenin sorumluluğuna da gidebilecek ve yeni işverenden işçinin ödemesi lazım gelen ihbar tazminatını talep edebilecektir.

                                                                                                          Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir