SATIŞ İLANINDA TEBLİGAT

İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), kıymet takdiri tebliğine göre satış ilanının tebliğini oldukça sıkı şekil şartlarına bağlamış olup bu husustaki bir eksiklik doğrudan ihalenin feshine sebep olmaktadır. Bu sebeple taşınmaz satışlarında satış ilanının tebliği meselesi oldukça önem arz etmektedir.

İİK madde 127: “İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye göre taşınmazın satış ilanının borçluya, alacaklıya ve taşınmazın tapu sicilindeki tüm ilgililerine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Satılmasına karar verilen taşınmaz hisseli bir taşınmaz ise, satış ilanının tapu sicilindeki tüm hissedarlara tebliği zorunludur. Satış ilanın ilgililere usulüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması, ihalenin feshi sebebidir.

Satılmasına karar verilen taşınmaz hisseli bir taşınmaz ise, öncelikle hissedarlara ait adres ve kimlik bilgileri ilgili tapu müdürlüğünden istenilmeli, tapu müdürlüğünden adres bildirilmesi halinde, satış ilanları öncelikle bildirilen bu adrese tebliğe çıkarılmalı bila ikmal iade dönmesi halinde ise ilgilinin mernis adresine tebliğe çıkarılması gerekmektedir. Tapu Müdürlüğünce hissedarların adresleri bildirilmeyip sadece kimlik bilgileri verilir ise bu durumda satış ilanı doğrudan ilgilinin mernis adresine tebliğe çıkarılabilir.

İlgili Yargıtay kararlarından birine bakacak olursak; Yargıtay HGK 2013/12-1604 E. 2015/1125 K. …Dairemizin süreklilik arz eden içtihatlarına göre, satış ilanının usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi olup, borçlu vekiline satış ilanının tebliğ edilmemesi de aynı hukuki sonucu doğurur.”

Tebligat eğer kanuna uygun yapılmamışsa, öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinden tebligatın usulsüzlüğü ile öğrenme tarihinin tespitini  şikayet yolu ile isteme hakkı bulunmaktadır. Aynı gün icra müdürlüğüne de itirazları içeren dilekçe verilmelidir. İddia edilen usulsüz öğrenme tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Şikayet davası, sürenin işlemesini durdurmaz.

Usule uygun şekilde tebligat gönderildiyse, buna itiraz etme hakkı yoktur. Sadece usulsüz olma durumda itiraz hakkı söz konusudur. Bundan da anlaşılacağı üzere usule uygun yapılmış olan tebligatlar prosedür yerine getirilsin diye yapılan işlemlerdir.

                                                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “SATIŞ İLANINDA TEBLİGAT”

  1. Merhabalar. Turkcell finansman borcumdan dolayı avukat tebligat yolladı. Kendilerine hemen ulaştım borçla ilgili doküman veya ayrıntılı bilgi istediğimde yokuşa sürdü. En son beni telefonla arayıp neyapıcaksınız dediklerinde tamamını tek seferde ödeyemem dedim. Hayır tamamını yatıracaksınız dediler bende gidip gününde mal beyanında bulundum. Maaşım olduğunu oradan alabileceklerinide belirttim. Şimdi bana hacze geleceklerini sms yolu ile bildirdiler. Ev kira ve kontrat annemin üstüne. Evde beyaz eşya 1 er tane. Ben dosyaya kimseye bişey demeden bir miktar yatırsam ne olur ve evdeki eşyaların akıbeti ne olur. Ne yapmam gerekir Not : bir yeni doğmuş bebeğim ve bitde 6 yaş çocuğum var. Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir