KAMU PERSONELLERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATINI KİMLER ALABİLİR? (I)

Bu yazımızda kamu personellerinden silah taşıma ruhsatı alabilenlerin kimler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Yasada sayılmış meslek gruplarına silah taşıma ruhsatı verilebilecektir. Söz konusu meslek grupları yaptıkları işe göre gruplandırılarak sayılmıştır.

  • Bu gruplardan ilki kamuda önemli görevlerde bulunanlar olup aşağıda kapsamı belirtilmiştir:

       Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar

       Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler

        Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlar

  • İkinci grup ise, zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olan meslek gruplarından oluşmaktadır:

        Köy ve mahalle muhtarları

       Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467’nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanları

  • Üçüncü bir grup ise belediye, devlet ve kamu kurum ve kuruluşlarında bakım ve onarım işlerinde çalışan meslek gruplarını içerir:

        Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçiler

         Elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

        PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlar

        TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler

         Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenler

         Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetleri

         Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personel

         Silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürleri

         Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförleri

         İnfaz koruma başmemurları ile memurları

         Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförleri

         Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, trenşef ve gardfrenler

          Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeli

Bu grupta yer alan yukarıda saydığımız meslek grupları görev yerlerinde ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde ilgili birimin demirbaşına kayıtlı olan silahları taşıma yetkisini haizdir.

 Kamu personellerinden silah taşıma ruhsatı alabilenler yazımızın devamı için lütfen tıklayınız.(bknz…

                                                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “KAMU PERSONELLERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATINI KİMLER ALABİLİR? (I)”

  1. Merhaba bir bankada 13 yıldır zırhlı araç şöförüyüm (para efektif degerli eşya ) taşımaçılığı tşahsıma ait taşıma ruhsatlı silah alabilirmiyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir