İSİM EKLETME DAVASI

İsim değiştirme, isim ekletme ve isim düzeltme davası uygulamada sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Kişilerin aileleri tarafından konulan isimlerle etrafça tanınmıyor olmaları, sosyal hayatlarında başka isimle biliniyor ve anılıyor olmaları gibi durumlarda isim ekletme davasının açılması gerekmektedir. Örneğin kimlikte ismi Meryem olan bir kişi sosyal çevresinde Ayşegül olarak tanınıyorsa bu kişi ismine Ayşegül isminin ekletilmesi için isim ekleme davası açabilecektir. Zira birçok Yargıtay içtihatı kişinin başka bir isimle tanınmasını haklı sebep olarak kabul etmiştir. Bu gibi durumlarda isim ekleme davasının yanı sıra kişi eğer kimlikteki ismini taşımak istemiyorsa doğrudan isim değişikliği davası da açabilir. (İsim değişikliği konusundaki yazımız için bakınız…)

İsim ekletmek için TIKLAYIN

Açılan isim ekletme davasında mahkeme tarafından isim ekleme talebinin kabul edilebilmesi için kişinin isim ekleme konusundaki gerekçelerini mahkemeye sunarak ispat etmesi gerekmektedir. Yukarıda da açıklamış olduğumuz üzere kişinin sosyal hayatında ve iş çevresinde başka bir isimle tanınması haklı sebep olarak kabul edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, aynı ailede birden fazla aynı isimli kişinin bulunması hasebiyle kişileri ayırt etmek amacıyla kullanılan ek isimlerin, isim ekletme talebiyle açılan davada haklı sebep olarak ileri sürülmesi de mümkündür. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, haklı sebep yalnızca bundan ibaret değildir. Hangi sebeplerin haklı sebep olduğuna dair Yargıtay kararlarıyla bazı içtihatlar oluşturulsa da hakim bu sebeplerle bağlı olmayıp somut olayda isim ekletme konusunda haklı bir sebebin öne sürülüp sürülmediğini takdir edecektir. Zira haklı sebeplerin nelerden ibaret olduğuna dair kanunda bir hüküm bulunmamaktadır.

Uygulamadaki isim ekleme davalarında davacının ileri sürdüğü sebeple ilgili olarak iki tanık gösterildiği ve tanıkların dinlenilmesi sonucu haklı sebep ispatlanmışsa mahkemenin genel olarak isim ekleme talebini kabul ettiği görülmektedir.

Aşağıda isim değiştirme ve isim ekleme davaları konusunda bazı Yargıtay kararlarından alıntılar yapmak isteriz:

“Davacı dava dilekçesinde, adının kayden “Abdulkadir” olmasına karşın “Kadir” adı ile tanındığını bildirerek adının “Kadir” olarak değiştirilmesini istemiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Somut olayda davacı yanın dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar, dosyada toplanan kanıtlar ve özellikle tanık anlatımları ile kolluk araştırması anılan yasa maddesi hükmüne göre haklı neden sayılarak davanın kabulü ile davacının adının istem gibi düzeltilmesine hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile da­vanın reddi doğru görülmemiştir.” (18. HD. 06.03.2012, 2011/11361-2012/2297)

İsim ekletmek için TIKLAYIN

Davacılar dava dilekçesinde, kızlarının adının nüfus kaydında “Fatma” ola­rak geçmesine rağmen çevrede “Gizem” adı ile tanındığını, çevrede bilinen adı ile nüfusta yazılı adının farklı olmasının karışıklığa neden olduğunu bildirerek, kızları Fatma’nın adının “Gizem” olarak değiştirilmesini istemişler, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 27. mad­desi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Somut olayda davacı yanın dava dilekçesinde ileri sürdü­ğü hususlar dosyada toplanan kanıtlar ve özellikle tanık anlatımları, anılan yasa maddesi hükmüne göre haklı neden sayılarak davanın kabulü ile davacıların kızları Fatma’nın adının istem gibi değiştirilmesine hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.” (18. HD. 03.05.2012, 2012/2238-4978.)

İlgili yazılarımız için bakınız:

İsim değiştirme davası

Dava açmadan isim ekletmek/değiştirmek

   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

7 thoughts to “İSİM EKLETME DAVASI”

 1. Ad ekletmek istiyorum kendi adimda akrabalarimdan 5 kiside var karisiklik oluyor nasil yapabilirim avukat tutmak sartmi ve bir ucret verecekmiyimm..

  1. Akrabalarınızda aynı addan birden çok olması dava açma sebebiniz olabilir. Davanız bu sebepten ötürü kabul edilir. Avukat tutmanız şart değil fakat avukatla bu işler daha sağlıklı ilerlediği için tutmanızı tavsiye ederim. Elbette ödenmesi gerekli bir miktar ücret vardır.

 2. Merhaba ismim Hayrettin adım Barbaros Hayrettin Paşa’ya ithafen verilmiş fakat kimliğe sadece Hayrettin olarak yazılmış dava açarak Barbaros ismini eklettirebilirmiyim? Dava masraflarını ve avukat ücretini öğrenebilirmiyim?

  1. Merhabalar, tek başına bu sebep yeterli olmayabilir, bu durumun sizin psikolojik ve sosyolojik hayatınızda etkileri ciddi ise haklı sebep olarak görülecektir.

  2. Benimle birebir aynı ada ve soyada sahip yakın bir akrabamız var. Zaman zaman bu da belli başlı kargaşalara, yanlış anlaşılmalara sebep oluyor, bundan ciddi derecede rahatsız olduğum için mevcut ismime “tûba” ismini ekletmek istiyorum. Haklı bir gerekçe midir? Bilgi verirseniz sevinirim.

   1. Merhabalar, mahkemelerin ileri sürdüğünüz gerekçeyi kabul ederek isim ekletme talebinizi kabul etmesi muhtemel gözükmektedir. Bilginize..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir