AYLIKTAN KESME CEZASI

Memurlara verilen disiplin cezalarının hukuki mahiyetini ve disiplin cezalarının unsurlarını daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma şeklindedir. Bu yazımızda ise aylıktan kesme cezasından bahsedeceğiz.

Aylıktan kesme cezası, memurun brüt aylığından 1/30’u ila 1/8’i arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasının disiplin boyutunun yanısıra bir de maddi boyutu bulunmaktadır. Aylıktan kesme cezası memurun hiyerarşik amiri tarafından verilir. Aylıktan kesme cezasını gerektiren haller Devlet Memurluğu Kanunu’nun 125/C maddesinde sayılmıştır:

  1.  Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili  resmi belge, araç ve gereçleri korumamak,  bakımını  yapmamak, hor kullanmak,
  2.  Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
  3.  Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
  4.  Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
  5.  Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
  6.  Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
  7. Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

Memura, yukarıda sayılan fiillerden birini gerçekleştirdiği halde aylıktan kesme cezası verilebilir. Fiilin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturması başlatılmadığı halde zamanaşımı gündeme gelir. Aylıktan kesme cezası disiplin soruşturmasının tamamlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde verilmelidir. Aylıktan kesme cezasına itiraz edilecekse, cezanın verildiği tarihi takiben 7 gün içerisinde itiraz edilmelidir. Aylıktan kesme cezası ilk defa verilecekse alt sınır olan 1/30 oranında verilmelidir, daha yüksek bir sınırdan verilecekse gerekçeli bir biçimde nedeni açıklanmalıdır. Aylıktan kesme cezası, cezanın verildiği ayı takip eden aybaşında uygulanır.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir