DAVA KONUSUNUN DEVRİ

Taraflar, dava konusu üzerinde ihtiyati bir tedbir bulunmuyorsa serbestçe tasarruf edebilirler. Dava konusunu devreden tarafa göre uygulanacak hükümler farklıdır.

Dava konusunu devreden tarafın davalı olması ihtimalinde, davacının önünde iki seçimlik yetki bulunur.

  • Davayı dava konusunu devralan kişiye karşı aynen sürdürmek,
  • Davayı tazminat davası olarak devam ettirmek.

Mahkeme, dava görülmekteyken davalının dava konusunu devrettiğini öğrendiği anda re’sen davacı tarafa iki seçenek hakkında bilgi vererek hangisini tercih ettiğini sormalı ve ona göre yargılamayı devam ettirmelidir.

Davanın devralan kişiye karşı aynen sürdürülme kararı verilirse, dava konusunu devralan 3. kişiye bir sonraki duruşmaya ilişkin tebligat çıkarılarak duruşmaya daveti gerçekleştirilir. Söz konusu davetiye ile 3. kişi yeni davalı sıfatını kazanır. Dava, açılan diğer davanın devamı niteliğinde olduğundan, davasını üçüncü kişiye yönlendiren davacıdan yeni bir dava harcı alınmaz. Bununla birlikte davaya konu usul işlemleri bağlayıcı olarak korunur, zamanaşımı veya hak düşürücü süreler gibi dava açılmasına bağlı olan sonuçlar ilk davanın açıldığı tarihten itibaren geçerliliğini korur. Davanın tazminat davasına çevrilmesi halinde ise tazminat davası da açılan ilk davanın devamı niteliğinde kabul edilir.

Dava konusunu devralan 3. kişinin iyi niyetli olması ihtimalinde davanın reddine karar verilebilir. Bu halde davacı, eski davalıdan tazminat talep etme hakkına sahiptir. 3. kişinin kötü niyetli olması ve davanın kabulü halinde ise eski ve yeni davalılar yargılama giderlerinden birlikte sorumlu olurlar ancak mahkemenin kararı yalnızca yeni davalı bakımından hüküm doğurur.

Davacının herhangi bir seçim yapmaması ihtimalinde ise davacının davayı takip etmediği anlaşılmalıdır. Devralan tarafın ise henüz davaya taraf kabul edilmediği ortada olduğundan dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Davayı devreden tarafın davacı olması ihtimalinde ise devralan 3. kişi, görülen davada davacı yerine geçer ve davayı kaldığı yerden devam edecek şekilde sürdürür. Ancak yeni davacı daha önce yapılan işlemlerin tekrarlanmasını isteyemez, yapılan işlemlerle bağlıdır. Bununla birlikte kişisel iddiaları mevcutsa bunları öne sürebilir. Bununla birlikte davalı da kişisel savunma sebepleri bulunuyorsa (takas ve sair) öne sürebilecektir. Yeni davacı yeniden bir dava harcı ödemez, mevcut davayı her şeyiyle üstlenmiş kabul edilir.

                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

One thought to “DAVA KONUSUNUN DEVRİ”

  1. Dava konusu taşınmaz davadan bir hafta önce muvazaali bir sekilde devredilmis ve dava açıldıktan sonra bu durum öğrenilmiş ise . Aynı davada devralani davaya nasıl dahil etmeli? Yeni bir dava ile mi yoksa mevcut davaya dahil mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir