MEMURUN İSTİFA ETMİŞ SAYILMASI

images (1)Devlet memurlarının göreve başladıklarından itibaren her zaman görevden çekilme hakları mevcuttur. Görevden çekilme hakkı Devlet Memurları Kanunu’nun 20. maddesinde: “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” şeklinde düzenlenmiştir.

Devlet Memurları Kanunu’nda özel olarak düzenlenen çekilme halleri mevcuttur. Devlet memurlarının 10 gün üst üste izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemeleri çekilmiş sayılmaları sonucunu oluşturacaktır. Bu husus Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesinde:  “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.” şeklinde ortaya konulmuştur. Bunun dışında devlet memurluğundan çıkarma (Bkz.İlgili Yazımız…) sebeplerinden biri olarak da 125/E. maddesinde: “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” belirtilmiştir.

Çekilmiş sayılma, istifa etmiş olmakla aynı sonuçları doğurur. 10 günlük süre hesaplanırken arada kalan tatil günleri sayılmaz. Tatil günleri sayılmaksızın 10 gün üst üste gelmeme şartı gerçekleşirse memura “görevden çekilmiş sayılma” kararı tebliğe çıkarılır.

Görevden çekilmiş sayılan memurun tekrar devlet memurluğuna atanması da mümkündür. Bu husus Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesinde: “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.” olarak belirtilmiştir. Madde ışığında yeniden atanmanın şartlarını:

  • 2 kereden fazla olarak yeniden atanmaya başvurulmaması,
  • Boş kadro bulunması
  • Memurluk için gereken kriterlerin hala sağlanıyor olması

olarak toparlamak mümkündür.

                                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir