SAHTE SİGORTALILIK

imagesSahte sigortalılık, fiilen çalışma olmadığı halde, sigorta yardımlarından faydalanabilmek amacıyla kişilerin kendilerini sigortalı olarak göstermeleri halidir. Bu durum, hem vergi kaçırılmasına aracılık etmekte, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (“SGK”) hacmini büyüterek Kurum açısından sıkıntılar doğurmaktadır.

Sahte sigortalılık, SGK tarafından yapılan denetlemelerle ortaya konur. Sigortalılığının sahte olduğu düşünülen kişiler hakkında Kurum tarafından tebligat gönderilir. Ayrıca, sahte sigortalılık olarak belirlenen haller kişilerin hizmet dokümü kayıtlarına (S) ibaresiyle eklenir.

Sahte sigortalılık halinin tespitiyle birlikte SGK,
1. Sahte sigortalılıkla kazanılan günleri (süreler) iptal eder,
2. Sahte sigortalı adına ödenen primleri iade etmeyerek, sebepsiz zenginleşme hükümlerince Kuruma gelir olarak kabul eder,
3. Sahte sigortalı eğer sahte sigortalılığı süresince bir gelir elde etmiş ise (emekli aylığı, sağlık hizmeti vs.) bu gelirleri yasal faiziyle birlikte geri ister.

Ayrıca, sahte sigortalı gösterdiği tespit edilen işveren için de yaptırımlar mevcuttur. İşverenler sahte sigortalılar için her ay bordro düzenleyerek yasal defterlere işlerler. Bu düzenlenen defterler ve bordrolar, sahte sigortalılığın tespiti ile birlikte geçersiz hale gelecektir. Bu nedenle, işveren hakkında 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin e/4 bendi uyarınca hem yanlış düzenlenen bordrolar hem de defter kayıtları için ayrı olmak üzere, geçersiz sayılan her ay için yarım asgari ücret oranında idari para cezası uygulanır. Tespit edilen sahte bildirimlerin süresi ne kadar uzun olduysa ceza da aynı oranda artacaktır.

Bunların dışında sahte sigortalı işçi ve işveren hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde yer alan “Resmi Belgede Sahtecilik”, 206. maddesinde yer alan “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” ve 207. maddesinde yer alan “Özel Belgede Sahtecilik” suçları uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca, işverenin bağlı olduğu meslek odaları, ticaret odaları ve saire, işveren hakkında bildirimde bulunulmaktadır.

Eğer, sahte sigortalı olduğunuz öne sürülüyorsa aksini ispat etmek amacıyla hizmet tespiti davası açmalısınız. Hizmet tespiti davasının nasıl bir dava olduğu ve nasıl açılacağına ilişkin yazımızı (Bkz.İlgili yazımız…) daha öncesinde paylaşmıştık.

                                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir