ÇOCUKLARA ÖZGÜ KORUMA TEDBİRLERİ

Gewalt gegen Kinder

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’da düzenlenen koruma tedbirleri, korunmaya muhtaç veya suça sürüklenen çocuklar için düzenlenen ve çocukların  korunmasına, rehabilite edilmesine ve haklarının koruma altına alınmasına ilişkin tedbirlerdir. Koruma tedbirleri çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yöneliktir. Bu tedbirlerini tek tek sayacak olursak:

  1. Danışmanlık tedbiri: Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik tedbirdir.
  2. Eğitim tedbiri: Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik tedbirdir.
  3. Bakım tedbiri: Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine yönelik tedbirdir.
  4. Sağlık tedbiri: Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir.
  5. Barınma tedbiri: Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirdir.

Çocuklar hakkında koruma kararı çocuğun anne, baba, vasi, bakımından sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya Cumhuriyet Savcısı’nın istemi üzerine veya re’sen çocuk hakimince verilebilir. Koruma tedbirleri çocuğun 18 yaşına girmesiyle birlikte sona erer.

İletişim için TIKLAYIN

                                                                                                                   Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir