SAHTE (NAYLON) FATURA NEDİR?

izmir-de-sahte-fatura-operasyonu-3-6908566_x_5492_o

Uygulamada naylon fatura olarak da biline sahte fatura, kısaca faturanın herhangi bir ticari / hukuki ilişkiye dayanmadan düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Sahte fatura 2 şekilde düzenlenir:

  1. Fatura hiç bir temel borç ilişkisi bulunmadan tamamen sahte olarak doldurulmaktadır.
  2. Faturada satılan malın veya satış bedelinin miktarında gerçeğe aykırı bilgiler bulunmaktadır.

Bu faturalar görünürde gerçek bir fatura olarak gözükmekle birlikte, gerçek dışı bir hukuki ilişkiye dayanır. Bu nedenle muvazaalı fatura olarak da değerlendirilmektedir. Amaçlanan; vergi kaçırmak, kaçakçılık gibi suçlar olabilir.

Vergi memurları, sahte faturanın düzenlendiğini tespit ettikleri anda, sahte fatura düzenleyen hakkında suç duyurusunda bulunmakla yükümlüdürler. Bu noktada, sahte fatura düzenleyen kişiler, belgede sahtecilik suçundan yargılanırlar. Yetkili ve görevli mahkeme ise vergi dairesinin bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemeleri’dir.

Sahte fatura düzenlemenin yanı sıra sahte fatura kullanma başka bir deyişle sahte faturayı vergi dairesine beyan etmek de suça konu eylemlerdendir. Sahte fatura suçunun kasten işlendiği kabul edilir.  

Yargıtay uygulamasında bir tarh dönemi boyunca (bir takvim yılı) birden fazla sahte fatura düzenleyenlerin eylemlerinin tek bir suç olarak değerlendirildiği kabul görmektedir. Ancak bu durumda verilecek cezanın asgari sınırda olamayacağı da hakim görüşün bir parçasıdır.

Vergi Usul Kanunu’nun 359/2. maddesinde sahte fatura düzenleyenlere uygulanacak yaptırım: “Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Ancak, sahte fatura düzenleyenin sabıkasının bulunup bulunmadığı, suçu daha önce işleyip işlemediği veya kaç adet sahte fatura düzenlediği gibi durumlar göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, cezanın ertelenmesi gibi kurumların uygulama alanı bulması da mümkündür.

                                                                                                                      Hukuk Desteği

 

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir