UYARMA

1703164

Memurlara verilen disiplin cezalarının hukuki mahiyetini ve disiplin cezalarının unsurlarını daha önceki bir yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) değerlendirmiştik. Disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarmadır. Bu yazımızda ise uyarma cezasından bahsedeceğiz.

Uyarma, memura görevinde veya davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesidir. Uyarma cezası memurun hiyerarşik amiri tarafından verilir, memuriyetle alakalı haklarda kısıtlama getirmez. Uyarma cezasını gerektiren haller Devlet Memurluğu Kanunu’nun 125/A maddesinde sayılmıştır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

  1. b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
  2. c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
  3. d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
  4. e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
  5. f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
  6. g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
  7. h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

Memur yukarıda sayılan fiillerden birini gerçekleştirdiği halde uyarma cezası verilmelidir. Fiilin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturması başlatılmadığı halde zamanaşımı söz konusu olur. Uyarma cezası disiplin soruşturmasının tamamlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde verilmelidir. Eğer, uyarma cezasına itiraz edilecekse, cezanın verildiği tarihi takiben 7 gün içerisinde itiraz hakkı kullanılmalıdır.

                                                                                                                         Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir